Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI:

Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože

Projekto tikslas yra didesnį dėmesį skirti kaimyninių kalbų mokymui profesinėse mokyklose esančiose Europos pasienio ruože. Kadangi kalbų mokyme didesnis dėmesys yra skiriamas pagrindinių kalbų mokymui, projekto tikslas yra padėti formuoti konkurencingą verslo aplinką tarp kaimyninių šalių.

LISTiac

„Erasmus +“ projektas LISTiac (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) yra naujas projektas, kuriame šiuo metu dalyvauja Užsienio kalbų institutas. Pagrindinis projekto koordinatorius yra Suomijos Åbo Akademi universitetas.

MiLLat

MiLLaT (Mediacija kalbų mokyme/si) – tai naujas projektas, kuris pradėtas įgyvendinti, remiantis naujausiais kalbų mokymo/si ir kalbinės kompetencijos vertinimo dokumentais bei jų papildymais (Bendrieji Europos kalbų metmenys, 2018). Kalbos mokymasis – daugialypis procesas, kurio metu besimokantysis kalbos lavina ne tik lingvistinę, bet ir socialinę, daugiakalbę, daugiakultūrę ir kitas kompetencijas.

ANKSTESNI PROJEKTAI:

FAB

FAB (Formuojamojo vertinimo gairės užsienio kalbų mokymuisi ir mokymui aukštajame moksle) – tai tarptautinis Europos Sąjungos finansuojamas švietimo programos pagrindinio veiksmo (KA 2) Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais projektas.

SEAGULL

Projekto tikslas – sukurti būdą, leidžiantį studentams savarankiškai mokytis kalbų už klasės/auditorijos ribų, pasitelkiant tandeminį mokymo(si) metodą.

INTLUNI

IntlUni – The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the lnternational University.

UKIDS

„Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ projekto tikslas – atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programų dėstymo metodus, taikant integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą.

HUMART

Projekto HUMART tikslas – nustatyti bendravardiklius akademiniuose humanitarinės ir menų srities sektoriuose.

NBĮKFSSAMĮ

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ projekto tikslas yra atnaujinti užsienio kalbų kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu, vertinimo ir pripažinimo metodiką ir metodologiją.

JIP

Projekto tikslas – skatinti kalbų mokymąsi, sudominti inovatyviu kalbų mokymusi lyginant įvairių kalbų idiomatines kalbos priemones – juokus, patarles ir posakius.

MOLAN

Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners

DISCO 2

Dictionary of Skills and Competences

E-Nordisk

The aim of the project is to create an e-learning platform for learners of Danish and Norwegian from the Baltic countries with a focus on European language achievement levels A1 and A2.