Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože

Projekto organizatorius Europos Modernių Kalbų Centras (EMKC) Austrijoje rengia projektą “Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože” (Enhancing language education in cross-border vocational education). Tai dar vienas projektas kuriame dalyvauja UKI nuo 2020 metų. Projekto tikslas yra didesnį dėmesį skirti kaimyninių kalbų mokymui profesinėse mokyklose esančiose Europos pasienio ruože. Kadangi kalbų mokyme didesnis dėmesys yra skiriamas pagrindinių kalbų mokymui, projekto tikslas yra padėti formuoti konkurencingą verslo aplinką tarp kaimyninių šalių. Projekto metu, bus parengtas ir pilotuojamas mokytojo vadovas kuriame bus sukurti daugiakalbio ir tarpkultūrinio mokymo moduliai pritaikyti profesiniam mokymui įvairiuose pasienio ruožuose atsižvelgiant į kiekvienos pasienio mokyklos/organizacijos poreikius.

Lietuva yra viena iš keturių Europos šalių (Vokietijos, Lenkijos, Liuksemburgo) įsitraukusi į šį projektą. Pirmaisiais projekto metais, kiekviena šalis įsipareigojusi pateikti savo šalies poreikių analizę refleksijos įrankio pagalba kuris padės būsimiems ir jau dirbantiems mokytojams įvertinti ir atsižvelgti į kalbiniu požiūriu jautrią situaciją.  Vėliau ši informacija bus panaudota kuriant mokytojo vadovą kurio tikslas formuoti naują požiųrį į kaimynines šalis, skatinti daugiakalbystę ir bendradarbiavimą. Lietuvos Švietimo, Mokslo, ir Sporto Ministerija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), bei pasienio ruožo profesinės mokyklos padės įgyvendinti projektą.

Vyko projekto „Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože” susitikimas

2022 m. spalio 12 ir 13 d., Europos Tarybos modernių kalbų centro (ETMKC) būstinėje, Austrijoje, vyko projekto „Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože” ekspertų tinklo susitikimas. Šešiolika ekspertų iš įvairių šalių dalyvavo dviejų dienų susitikime, kurio metu pristatė savo pasienio rajono ypatumus. Lietuvai atstovavo VDU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytojos Vaida Misevičiūtė (projekto koordinatorė Lietuvoje) ir Brigita Bendoraitytė-Vnęk, pristačiusi Lietuvos-Lenkijos pasienio zoną, bei Zarasų profesinės mokyklos anglų kalbos dėstytoja Simona Matusevičiūtė.

Įvairių sričių ekspertai (praktikai, mokslininkai, švietimo institucijų atstovai) pasidalijo kiekvieno pasienio ruožo ypatumais bei aktyviai išreiškė savo poreikius, patirtis ir lūkesčius. Nepaisant to, kad kiekvienas pasienio regionas turi savo individualių poreikių, patiriamos ir labai panašios problemos. Kadangi projekto tikslas yra sukurti mokomąją priemonę mokytojams ir vadovams, aktyviai dirbantiems su profesinėmis mokyklomis ir jų studentais ar moksleiviais, ekspertai buvo skatinami prisidėti prie šios mokomosios priemonės rengimo. Susitikimo metu priimta bendra nuostata ne akcentuoti skirtumus, o verčiau sutelkti dėmesį į bendrumus, nes bendrumas vienija žmones ir regionus.

Susitikimo metu buvo ne tik dalijamasi patirtimi, tačiau ir sutarta kurti medžiagą įvairiomis kalbomis, kuri atskleistų kultūrines kalbos ypatybes darbiniame kontekste. Susitikimas pagilino pagrindinių komandos narių žinias, bet svarbiausia suteikė energijos, kad produktas reikalingas ir laukiamas.

Projekto pradžia: 2020

Projekto pabaiga: 2023

Projekto nuoroda: www.ecml.at/crossbordervocationaleducation