Apie UKI

Užsienio kalbų ir kultūrų pažinimas

Vytauto Didžiojo universitete laikomasi nuostatos, jog geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra neatsiejama šiuolaikinio universitetinio išsilavinimo dalis. Universitete veikiantis Užsienio kalbų institutas – tai modernus plačiausią užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlantis akademinis kalbų centras.

Išskirtinis VDU bruožas ir artes liberales dvasią atitinkanti vertybė – visų fakultetų studentams sudaryta galimybė pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, kinų, korėjiečių, japonų, turkų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, katalonų, portugalų, estų, latvių, norvegų, danų, suomių, švedų, senoji islandų, rusų, lenkų, serbų, kirgizų, lotynų, naujosios, senosios ir Naujojo Testamento graikų, hebrajų, lietuvių gestų bei lietuvių kalbos užsieniečiams. Esant susidomėjimui, mokome senosios islandų kalbos. Taip VDU studentai praturtina savo išsilavinimą daugiakalbe kompetencija – pačių suformuotu unikaliu dviejų-trijų-keturių ir daugiau kalbų žvaigždynu, įgydami konkurencinį pranašumą globalioje darbo rinkoje.

Kiekvienas VDU pirmosios pakopos programų studentas turi įgyti C1 lygio anglų kalbos kompetencijas (pagal Europos Tarybos kalbų mokėjimo lygių sistemą). Siūlomi bendrosios ir specializuotos anglų kalbos C1 bei C1/C2 lygio dalykai: verslo, teisės, politikos, argumentinė, akademinė anglų kalba. Teikiami ir kitų kalbų dalykai skirti specifinių tikslų kalbinei kompetencijai tobulinti: rusų verslo kalba (B1), vokiečių kalba profesinėje veikloje (C1).

Užsienio kalbų mokomasi intensyviai — penkis kartus per savaitę. Keturis kartus vyksta seminarai auditorijose ir vienas užsiėmimas  virtualioje Moodle aplinkoje, dalyvaujant diskusijų forumuose, rengiant grupės projektus, atliekant interaktyvias užduotis. Kalbų moko daugiau nei 50 dėstytojų, septyniems iš jų dėstoma kalba yra gimtoji.

UKI aktyviai skatina kalbų mokymąsi: rengia knygų parodas, kino filmų užsienio kalba peržiūras, organizuoja kalbų savaites ir kitus renginius. Vienas iš populiariausių renginių – Europos kalbų dienos šventė. Tai viešos paskaitos daugiakalbystės tematika, aktyvus kalbų mokymas/is įtraukiant užsienio studentus, tarptautines įmones bei linksmi, spalvingi ir išradingi studentų bei svečių, moksleivių, pasirodymai. Kasmet VDU Europos kalbų dienos renginiai persikelia ir į Kauno mokyklų erdves.

Mokytis kalbų grupėse kartu su VDU studentais arba atskiruose vakariniuose kursuose kviečiami kitų universitetų studentai, VDU darbuotojai, VDU „Rasos“ ir Ugnės Karvelis gimnazijų bei kitų partnerinių mokyklų moksleiviai, Kauno bendruomenės nariai.