DISCO II

DISCO II – “Dictionary of Skills and Competences (DISCO II)“ – Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimo projektas, koordinatorius –  3s Unternehmensberatung GmbH, Viena, Austrija, projekto numeris 2010-1-AT1-LEO05-02879. VDU UKI – projekto šalies partnerės koordinatorius.

DISCO II projekto svetainė: http://www.disco-tools.eu/

DISCO II projektas pradėtas vykdyti 2010. Projekte bendradarbiauja darbo rinkos, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo atstovai iš Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Švedijos, JAV ir Lietuvos, kuriai projekte atstovauja VDU Užsienio kalbų centras. DISCO I projekto metu sukurtas produktas papildomas naujomis kalbomis ir profesinio rengimo sritimis.

Projektą koordinuojanti institucija Unternehmensberatung GmbH, Viena, Austrija.

Projekto koordinatorius – Heidemarie Müller-Riedlhuber.

Pagrindiniai partneriai: