VDU Užsienio kalbų instituto Vertimų centras

Vertimų centras – VDU Užsienio kalbų instituto padalinys, kurio misija – atlikti vidinius* VDU akademinės ir neakademinės veiklos poreikius tenkinančius vertimus iš lietuvių į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų į lietuvių (žodžiu ir raštu).

Vertimų centras įkurtas 2012 m., perorganizavus VDU Užsienio kalbų centrą (UKC) į Užsienio kalbų institutą (UKI), nors vertimai iš lietuvių kalbos ir į lietuvių kalbą iš užsienio (daugiausia anglų kalbos) buvo atliekami padalinyje nuo pat UKC įkūrimo 2001 m.

Vertimų centro uždaviniai:

 • Teikti vertimo paslaugas VDU padaliniams;
 • Tobulinti Vertimo centre bei VDU padaliniuose savarankiškai atliekamų vertimų kokybę, siekiant suvienodinti VDU vartojamus terminus (tuo tikslu parengtas „VDU dokumentuose vartojamų lietuviškų ir angliškų terminų glosarijus“);
 • Teikti konsultacijas vertimo klausimais VDU bendruomenei.

Pagrindiniai per pastaruosius metus atlikti vertimai/redagavimo darbai:

 • VDU Statutas
 • VDU Etikos kodeksas
 • VDU Studijų reguliaminas
 • Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, nuostatai
 • Įvairūs stipendijų skyrimo nuostatai
 • Bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų organizavimo dokumentai
 • Senato tvirtinami minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašai
 • VDU nuostatai dėl plagiato prevencijos rengiant studentų rašto darbus
 • Vidinės rektoriaus tvirtinamos universiteto akademinės veiklos organizavimo tvarkos
 • VDU sutartys, apklausos, anketos, parodų aprašai
 • Rektoriaus metinės ataskaitos
 • Savianalizės dokumentai Universiteto išorinei ir tarptautinei akreditacijai
 • Studijų programų savianalizės dokumentai akreditacijai
 • Projektų paraiškų ir ataskaitų dokumentai
 • Mokslinės publikacijos ir monografijos, publikacijų santraukos
 • Sinchroninis vertimas daktaro disertacijų gynimų metu
 • Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos virtualaus žemėlapio angliškų-lietuviškų-rusiškų tekstų kalbos redagavimas

*Pastaba: VDU UKI Vertimų centras nėra savarankiška komercinė institucija. Vertimus pagal išorės klientų užsakymus atliekame tik sudarius paslaugų sutartį su VDU.

VDU DARBUOTOJAI, norėdami užsakyti vertimo paslaugas, turi užpildyti šią formą: pildyti formą

Vertimų centro nariai:

Vertimų centro vadovė – Berūkštienė Donata (donata.berukstiene@vdu.lt) (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių)

Abraitienė Lina (lina.abraitiene@vdu.lt) (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių)
Benaitytė Jurgita (jurgita.benaityte@vdu.lt) (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių)
Bijeikienė Vilma (vilma.bijeikiene@vdu.lt) (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių)
Gelūnaitė-Malinauskienė Gintarė (gintare.gelunaite-malinausiene@vdu.lt) (lietuvių-vokiečių, vokiečių-lietuvių)
Ismailov Aleksandr (aleksandr.ismailov@vdu.lt) (lietuvių-rusų; lietuvių-turkų; rusų-turkų; turkų-rusų)
Mačianskienė Nemira (nemira.macianskiene@vdu.lt) – (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių)
Pehk-Ivascenko Viktoria (viktoria.pehk-ivascenko@vdu.lt) (lietuvių-rusų; lietuvių-estų; rusų-estų; estų-rusų)
Smith Taylor Raeanne (taylor.smith@vdu.lt) (tekstų anglų kalba redaktorė)
Žiūraitė Vigilija (vigilija.ziuraite@vdu.lt) (lietuvių-ispanų, ispanų-lietuvių; anglų-ispanų; ispanų-anglų)