HUMART

HUMART – „Sektoriaus kvalifikacijų sąranga humanitariniams mokslams ir taikomiesiems bei vaizduojamiesiems menams“ – Mokymosi visą gyvenimą programa (EQF LLL Call 2009), Pagrindinė veikla 1 (Key activity 1), SQF HUMART 167240-LLP-1 NL-KA1-KA1EQF, sutarties Nr. 2009-12039.

Koordinatorius – Groningeno universitetas, Vokietija.

VDU UKI – projekto šalies partnerės koordinatorius.

Projekto svetainė: http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts.html