MiLLat

MiLLaT (Mediacija kalbų mokyme/si) – tai naujas projektas, kuris pradėtas įgyvendinti, remiantis naujausiais kalbų mokymo/si ir kalbinės kompetencijos vertinimo dokumentais bei jų papildymais (Bendrieji Europos kalbų metmenys, 2018). Kalbos mokymasis – daugialypis procesas, kurio metu besimokantysis kalbos lavina ne tik lingvistinę, bet ir socialinę, daugiakalbę, daugiakultūrę ir kitas kompetencijas.

Akcentuojant aktyvų kalbos mokymą ir naudojimą, projekto dėmesys sutelktas į mediaciją – įvairius besimokančiųjų tarpininkavimo būdus, taikomus mokantis kalbų. Analizuojant šią naujai aprašytą komunikacinę veiklą, MiLLat projekto tikslas – įtraukti lingvistinę, kultūrinę, socialinę ir pedagoginę mediacijas į aktyvų kalbų mokymo/si procesą. Projekto metu bus sukurta mokomoji medžiaga, kuri kalbos mokymo/si metu įgalins tobulinti kalbų besimokančiųjų mediacijos gebėjimus: teksto ar sąvokų paaiškinimą, komunikavimą įvairiuose sociokultūriniuose kontekstuose, mentorystę, empatiją, daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetencijas, diplomatiją, derybų meną ar ginčų sprendimo gebėjimus. Projekto metu kalbų dėstytojai bus kviečiami stebėti kalbų paskaitų, vedamų partneriniuose universitetuose, dalyvauti seminaruose ir konferencijose bei išbandyti sukurtą mokomąją medžiagą tradicinių ar virtualių paskaitų metu.

Projekto „MiLLaT: tarpininkavimas mokant ir mokantis kalbų“ (2019 – 2021) rezultatai, kuriuos sukūrė komanda iš 4 Europos universitetų (Varšuvos universiteto, Karolio universiteto, Helsinkio universiteto ir Vytauto Didžiojo Universiteto):

— Medžiaga tarpininkavimo veiklų taikymui tradiciniame ir sinchroniniame mokyme, kurioje siūlome įvairių idėjų kaip mokyti tarpininkavimo akivaizdžiu ir sinchroniniu būdu, mokant anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbų.

— Medžiaga, plėtojanti tarpininkavimą asinchroniniame ir polisinchroniniame virtualiame kalbų mokyme, kur kalbų dėstytojai / mokytojai gali rasti įvairių užduočių, skirtų anglų, prancūzų ir ispanų pamokoms.

— Tarpininkavimas tradiciniame ir sinchroniniame kalbų mokyme. Vadovas mokytojams, kurio tikslas – supažindinti mokytojus su tarpininkavimo įgyvendinimu kalbos mokymo praktikoje. Pirmojoje vadovo dalyje supažindinama su tarpininkavimo suteikiamomis galimybėmis komunikacinėje veikloje ir jo įtraukimu į kalbų mokymą/si. Antroje dalyje pateikiami pasirinktų užduočių aprašymai ir gairės, kaip jas atlikti.

— Tarpininkavimas asinchroniniame ir polisinchroniniame kalbų mokyme. E. mokytojų vadovas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams, kurių reikia, kad suprastume žinutę ar pranešimą ir galėtume bendrauti su pašnekovais kita kalba, kai supratimą gali įtakoti ne tik kalba, bet ir kultūra ar kalbėjimo režimas. Vadove taip pat pateikiami pasirinktų užduočių aprašymai ir gairės.

Daugiau apie projektą lietuvių kalba: Naujienlaikraštis nr. 4

Daugiau apie projektą anglų kalba: Newsletter 4

Projekto MiLLaT svetainė: http://millat.uw.edu.pl/ 

Tikimės, kad mūsų parengta mokymo medžiaga apie tarpininkavimo taikymą, mokant kalbų, įgalins tobulinti ne tik lingvistinę, bet ir socialinę, daugiakalbę, daugiakultūrę ir kitas besimokančiųjų kompetencijas.

Projeto pradžia: 2019 m. lapkričio mėn.

Projekto pabaiga: 2021 m. lapkričio mėn.

Daugiau apie projektą: http://millat.uw.edu.pl/