Įmonėms

— Įmonės darbuotojų bendrosios, akademinės bei specialiųjų tikslų anglų kalbos kompetencijų lygio įvertinimas

— Įmonės darbuotojų įvairių užsienio kalbų kompetencijų lygio įvertinimas (arabų, estų, danų, ispanų, italų, japonų, latvių, lenkų, lotynų, lietuvių gestų, norvegų, prancūzų, rusų, suomių, turkų, vokiečių)

— Atitinkamų užsienio kalbų komunikacinių kompetencijų tobulinimo programos parengimas pagal įmonės veiklas ir poreikius

— Komunikacinių kompetencijų plėtojimo interaktyvių metodų ir virtualaus mokymo platformos pritaikymas įmonės darbuotojų poreikiams

— Įgytų atitinkamų užsienio kalbų komunikacinių kompetencijų įvertinimas, naudojant pritaikytus arba standartizuotus vertinimo įrankius, vertinimo įrankių parengimas

Susisiekime: UKI direktorės pavaduotoja Almantė Meškauskienė el. p. almante.meskauskiene@vdu.lt

VDU mokėjimo už neformaliojo kalbų mokymo kursus ir vertimo raštu bei žodžiu paslaugas Užsienio kalbų institute tvarka