EuLe

VDU UKI jau daugiau nei dešimt metų sėkmingai bendradarbiauja su Vestfalijos kolegija Padeborne, su kuria dar 2019 m. drauge pradėjo įgyvendinti projektą EuLe: European Biographies of Learning and Living / Europos mokymosi visą gyvenimą keliai. Siekiama surinkti informaciją apie asmenis, kurie grįžo į formalųjį ugdymą po tam tikro tarpo gyvenime ir toliau tęsia studijas, įskaitant ir daugiakalbės kompetencijos plėtojimą. Projektas jungia partnerines institucijas iš Airijos, Suomijos, Belgijos, Lietuvos, Latvijos ir Slovakijos.  2020m. Koordinatoriai pakvietė dalyvauti naujame jų koordinuojamame projekte 3K*3M – kurio tikslas – kūrybinių skaitmenizavimo metodų kūrimas ir pristatymąs. Šiuo metu, kai studijos ir darbas persikėlė į virtualią erdvę, projekto uždaviniai itin aktualūs. Kartu su partneriais bandysime  rengti turinį siekdami perkelti meną, muziką ir literatūrą į virtualią erdvę mokymosi tikslams.