APATCHE

2020 m. pateikta ir patvirtinta Erasmus+ projekto APATCHE: Adding Plurilingual Approaches to language Teacher Competences in Higher Education paraiška, sutarties Nr. 2021-1-LT01-KA220-HED-000030285. Šio projekto tikslą atspindi jo pavadinimas – papildyti aukštojo mokslo institucijų kalbų dėstytojų kompetencijas daugiakalbystę įgalinančiais ir plėtojančiais metodais.

Dėstytojų sąmoningumas daugiakalbystės srityje bus keliamas, atsakant į tris klausimus:

· Kokie yra daugiakalbystę įgalinantys ir plėtojantys metodai?

· Kodėl šie metodai yra svarbūs daugiakalbėje ir daugiakultūrėje visuomenėje?

· Kaip šiuos metodus galima taikyti aukštojoje mokykloje?

Projekto partneriai, Europos kalbų tarybos nariai, kviečia aukštojo mokslo institucijų dėstytojus atkreipti dėmesį į daugiakalbystę įgalinančių ir plėtojančių metodų pridėtinę vertę, padedančią įgyvendinti įvairovės ir įtraukaus ugdymo politiką ES. Tikėtina, kad minėtų metodų taikymas prisidės ir prie kalbai jautraus mokymo įgyvendinimo, į mokymo procesą įtraukiant visas kalbas, kuriomis kalba besimokantieji.

Projekto koordinatorius:

Užsienio kalbų institutas, VDU (Lietuva)

Projekto partneriai:

· Antverpeno universitetas (Belgija)

· Algarvės universitetas (Portugalija)

· Katalikiškasis Del Sacro Cuore universitetas (Italija)

· Varšuvos universitetas (Lenkija)

Projekto svetainė: http://www.apatche.eu/

Projekto pradžia: 2022 01 01

Projekto pabaiga: 2023 12 31