SEAGULL

seagull

SEAGULL (Students Exchange Area for Guided Language Learning)

Projekto numeris: 531211-LLP-1-2012-1-DE-KA2-KA2MP

Projekto partneriai:

 • Ernst-Moritz-Arndt universitetas Greifswald
 • Rostoko universitetas
 • Hamburgo Konfucijaus institutas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lundo universitetas
 • Sapienza Universita di Roma
 • Erzurumo Atatürk universitetas
 • Lorraine universitetas
 • Halės-Vitenbergo Martino Liuterio universitetas
 • Alberto Didžiojo institutas (Les Ponts-de/Ce)
 • Madrido politechnikos universitetas
 • Bialystoko universitetas
 • Kaliningrado Valstybinis Kanto universitetas
 • Londono Karalienės Marijos universitetas
 • Bremeno universitetas

Projekto tikslas – sukurti būdą, leidžiantį studentams savarankiškai mokytis kalbų už klasės/auditorijos ribų, pasitelkiant tandeminį mokymo(si) metodą. Todėl projekto uždaviniuose numatyta sukurti virtualią mokymosi aplinką (klasę) Moodle platformoje ir joje patalpinti duomenų bazę, skirtą kalbų mokymuisi per bendradarbiavimą. Projekto tikslinė grupė – tandeminio mokymosi dalyviai (studentai), projekto dėka įgyjantys galimybę mokytis kalbų už mokyklos/universiteto ribų, neformalioje aplinkoje ar virtualiai. Kiekvieno susitikimo/pamokos metu jie keičiasi vaidmenimis – mokinys tampa mokytoju ir atvirkščiai. Kad toks jų bendradarbiavimu grįstas mokymasis būtų veiksmingas, ir yra kuriama jiems prieinama duomenų bazė su lingvistine ir pedagogine medžiaga.

Užsienio kalbų instituto indėlis – parengti po 15 lietuvių kalbos pamokų A1, A2, B1, B2 lygiu bei 15 viešosioms erdvėms skirtos lietuvių kalbos B2 lygiu pamokų. Pamokose plečiamas besimokančiųjų žodynas įvairiomis temomis, užduotys orientuotos į kalbos vartoseną, komunikacinių gebėjimų gilinimą. Svarbus kiekvienos pamokos aspektas – supažindinti besimokantįjį su Lietuva, jos kultūra ir istorija. Greta kiekvienos pamokos parengiamos instrukcijos mokytojo vaidmenį atliekančiam studentui. Instrukcijose pateikiami pamokos tikslai, paaiškinimai, kaip efektyviau atlikti pamokoje pateiktas užduotis, paaiškinama sudėtingesnė leksika ir gramatika bei pateikiami kiti naudingi patarimai.

Registracija į tandeminį mokymą(si) Vytauto Didžiojo universitete.