IntlUni

IntlUni The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the lnternational University – Mokymosi visą gyvenimą programa (Erasmus Academic Network 2012-2015), projekto nr.  52664 6 -LLP – 1 -20 1 2- I-DK-ERAS MU S –ENW. Projekto koordinatorius: Aarhus universitetas, Danija. VDU UKI: projekto šalies partnerės koordinatorius.

2012 m. spalio 23-26 d. įvyko pirmasis projekto partnerių iš 38 universitetų ir 28 šalių susitikimas Aarhus universitete, Danijoje, kurio metu buvo aktyviai diskutuojama apie tai, kokią įtaką aukštąjam mokslui, dėstytojams ir studentams daro daugiakalbystė, mobilumas bei  tarpkultūriškumas, o taip pat su kokiais lingvistiniais, didaktiniais ir kultūriniais iššūkiais tenka susidurti besimokantiems ar dėstantiems ne savo gimtąja kalba daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.

Daugiau informacijos apie projektą skaitykite IntlUni tinklalapyje.