Studentams

Informacija pirmakursiams

Svarbi informacija

Studijų dalykai

Mokėjimo už užsienio kalbų studijavimą tvarkos aprašas (2023 m. redakcija)

Rektoriaus įsakymas dėl nemokamų užsienio kalbų VDU studentams

Kalbų mokymosi nuotoliniu būdu tvarka // Order for Distance Language Learning/Teaching

Mokančiųjų už kalbas dėmesiui

Už kalbą prašome sumokėti per 10 d. nuo mokesčio priskaičiavimo studentų portale (turima mokėti suma matysis mokesčių skiltyje).