3K*3M

Projekto tikslas – parengti lengvai pritaikomą skaitmeninį turinį, kuriuo galėtų naudotis įvairios švietimo bei kultūros institucijos.

Projekte bendradarbiauja institucijos, atstovaujančios įvairioms sritims: viduriniam bei aukštajam mokslui, mokytojų rengimui, muziejams, koncertų organizatoriams. Kilusios pandemijos metu tiek švietimo, tiek kultūros institucijos buvo priverstos rasti naujus pristatymų, tarpininkavimo ir komunikavimo būdus. Remdamiesi sukaupta patirtimi ir ieškodami kūrybingų skaitmeninimo metodų, projekto partneriai siekia parengti tokį skaitmeninį turinį, kuris būtų tinkamas įvairioms institucijoms.