Kuo kalbų mokymas(is) VDU ypatingas?

aktualu

Užsienio kalbos – A dalykų grupės pogrupis.

Kiekvienam bakalauro ir vientisųjų studijų studentui kalbų mokymuisi – 24 ECTS:

 • 12 ECTS privaloma panaudoti kalbų mokymuisi;
 • 12 ECTS galima panaudoti toliau tęsiant kalbos mokymąsi arba renkantis kitas kalbas.

Kiekvienas studentas gali mokytis kalbų be kreditų:

 • Sudaroma atskira UKI klausytojo sutartis;
 • Įvertinimas neįskaičiuojamas į vidurkį, neišnaudojami kreditai;
 • Kaina 2 BSI.

intensyvu

Kalbų mokoma(si) kasdien: 4 ak. val. auditorijose (I, II, IV, V) ir kartą per savaitę virtualioje aplinkoje (III).
inovatyvu
 • Visų kalbų mokoma mišriu būdu derinant auditorinį ir virtualų mokymą Moodle erdvėje;
 • Siūlomi nuotolinio mokymo(si) kalbų dalykai: naudojama Moodle erdvė, vaizdo konferencijos, t.t.
atpažįstama
 • Kalbų mokymo(si) lygiai suderinti su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis: A1, A2, B1, B2, C1 ir C1/C2;
 • 6 ECTS = 1 lygis, 3 ECTS = 0.5 lygio;
 • Ispanų, italų, lenkų, norvegų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių B1 lygis išskaidytas į B1.1 (6 ECTS) ir B1.2 (6 ECTS) optimaliam kompetencijos plėtojimui.
personalizuota
 • SANAKO — interaktyviam savarankiškam mokymui(si);
 • Individualios konsultacijos.
įvairu
 • Kalbų ir kultūrų klubai – renginiai, susitikimai, pažintys, kultūros pažinimas, kalbos praktika ir kt.
 • Europos kalbų dienos renginiai – pažintiniai, aktyvūs, modernūs ir įvairūs renginiai bei seminarai, parodos, diskusijos, žaidimai ir kt.
optimalu Kalbų mokymuisi rytinis laikas tinkamiausias.

Rudens semestre Pavasario semestre

07:45 – 08:30

08:35 – 09:20

09:25 – 10:10

10:15 – 10:10

08:00 – 08:45

09:00 – 09:45

10:00 – 10:45

 

Kiek kalbų siūloma?

VDU užsienio kalbų gausa padeda įgyvendinti pamatinius artes liberales principus ir suteikia visiems universiteto studentams, nepriklausomai nuo studijų programos, ypatingą galimybę pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 31 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, danų, estų, graikų (naujoji, senoji, Naujojo Testamento, Naujojo Testamento), hebrajų (naujoji ir senoji), ispanų, italų, japonų, jidiš, katalonų, kinų, kirgizų, korėjiečių, latvių, lenkų, lietuvių gestų, lotynų, norvegų, prancūzų, portugalų, rusų, senoji islandų, serbų, suomių, švedų, turkų, vokiečių.