Studentams

Svarbi informacija

Mokėjimo už užsienio kalbų studijavimą tvarkos aprašas (2021 m. redakcija)

Rektoriaus įsakymas dėl nemokamų užsienio kalbų VDU studentams

Kalbų mokymosi nuotoliniu būdu tvarka // Order for Distance Language Learning/Teaching

Mokančiųjų už kalbas dėmesiui

Už kalbą prašome sumokėti per 10 d. nuo mokesčio priskaičiavimo studentų portale (turima mokėti suma matysis mokesčių skiltyje).

Kuo kalbų mokymas(is) VDU ypatingas?

aktualu

Užsienio kalbos – A dalykų grupės pogrupis.

Kiekvienam bakalauro ir vientisųjų studijų studentui kalbų mokymuisi – 24 ECTS:

 • 12 ECTS privaloma panaudoti kalbų mokymuisi;
 • 12 ECTS galima panaudoti toliau tęsiant kalbos mokymąsi arba renkantis kitas kalbas.

Kiekvienas studentas gali mokytis kalbų be kreditų:

 • Sudaroma atskira UKI klausytojo sutartis;
 • Įvertinimas neįskaičiuojamas į vidurkį, neišnaudojami kreditai;
 • Kaina 78 €.

intensyvu

Kalbų mokoma(si) kasdien: 4 ak. val. auditorijose (I, II, IV, V) ir kartą per savaitę virtualioje aplinkoje (III).
inovatyvu
 • Visų kalbų mokoma mišriu būdu derinant auditorinį ir virtualų mokymą Moodle erdvėje;
 • Siūlomi nuotolinio mokymo(si) kalbų dalykai: naudojama Moodle erdvė, vaizdo konferencijos, t.t.
atpažįstama
 • Kalbų mokymo(si) lygiai suderinti su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis: A1, A2, B1, B2, C1 ir C1/C2;
 • 6 ECTS = 1 lygis, 3 ECTS = 0.5 lygio;
 • Ispanų, italų, lenkų, norvegų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių B1 lygis išskaidytas į B1.1 (6 ECTS) ir B1.2 (6 ECTS) optimaliam kompetencijos plėtojimui.
personalizuota
 • SANAKO — interaktyviam savarankiškam mokymui(si);
 • Individualios konsultacijos.
įvairu
 • Tandeminis mokymas(is) – kalbos mokymas(is) bendradarbiaujant poroje su įgudusiu vartotoju. Registracija: tandem@uki.vdu.lt;
 • Kalbų ir kultūrų klubai – renginiai, susitikimai, pažintys, kultūros pažinimas, kalbos praktika ir kt.
 • Europos kalbų dienos renginiai – pažintiniai, aktyvūs, modernūs ir įvairūs renginiai bei seminarai, parodos, diskusijos, žaidimai ir kt.
optimalu Kalbų mokymuisi rytinis laikas tinkamiausias.

Rudens semestre Pavasario semestre

07:45 – 08:30

08:35 – 09:20

09:25 – 10:10

10:15 – 10:10

08:00 – 08:45

09:00 – 09:45

10:00 – 10:45

 

 

Anglų kalbos mokymas VDU UKI

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį. Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12ECTS ir ne daugiau kaip 24ECTS.

Kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos, nustatoma sutarčių pasirašymo metu, laikant lygio nustatymo testą, jei sutartis pasirašoma atvykus į universitetą. Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų kalbos lygio nustatymo testas laikomas įvadinės savaitės metu, iš anksto užsiregistravus internetu. Šio testo rezultatas yra sumuojamas su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu. Daugiau apie anglų kalbos kompetencijos nustatymą UKI skaitykite čia.

Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymą/si, Anglų kalbos A1 ir A2 dalykai orientuoti į bendrosios anglų kalbos komunikacinės kalbinės kompetencijos tobulinimą ir padeda plėtoti skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo anglų kalba kompetenciją, gerinti gramatikos žinias ir plėsti bendrosios anglų kalbos žodyną.

Anglų kalbos B1 ir B2 dalykų turinys orientuotas į akademinės anglų kalbos komunikacinės kalbinės ir tarpkultūrinės kompetencijų tobulinimą bei glaudžiai siejasi su šiuolaikinėmis universitetinėmis studijomis:

 • akademinio žodyno ir įvairių studijų dalykų terminijos tobulinimu;
 • įvairių kalbų mokymosi strategijų, tinkančių individualiam mokymosi stiliui, analize ir taikymu;
 • tinkamo žodyno, būdingo skirtingiems registrams, vartojimu;
 • skyrybos ypatumų ir gramatinių konstrukcijų akademiniame tekste analize;
 • gebėjimu suprasti dalyko paskaitas ir dalyvauti dalyko seminare anglų kalba;
 • dalyvavimu akademinėje diskusijoje ir gebėjimu tinkamai argumentuoti;
 • įvairių klausymo ir skaitymo strategijų išmanymu;
 • gebėjimu rišliai ir logiškai rašyti oficialiuoju stiliumi;
 • gebėjimu kritiškai vertinti akademinius tekstus ir reikšti idėjas, ne tik faktus;
 • akademinių ir kultūrinių skirtumų išmanymu.

Kiek kalbų siūloma?

VDU užsienio kalbų gausa padeda įgyvendinti pamatinius artes liberales principus ir suteikia visiems universiteto studentams, nepriklausomai nuo studijų programos, ypatingą galimybę pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 31 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, danų, estų, graikų (naujoji, senoji, Naujojo Testamento, Naujojo Testamento), hebrajų (naujoji ir senoji), ispanų, italų, japonų, jidiš, katalonų, kinų, kirgizų, korėjiečių, latvių, lenkų, lietuvių gestų, lotynų, norvegų, prancūzų, portugalų, rusų, senoji islandų, serbų, suomių, švedų, turkų, vokiečių.

Kalbų pristatymų plakatai

dsc_3509

12 taisyklių norint greitai išmokti užsienio kalbą

1. Išmok „teisingus“ žodžius. Naujų žodžių cunamis neišvengiamas mokantis užsienio kalbą. Nemažai žmonių pasiduoda toliau mokytis kaltindami savo prastą atmintį. Tačiau šis pasiteisinimas netinkamas. Pareto principas sako, kad žodynas sudaro 20 proc., o supratimas – 80 proc. kalbos mokėjimo. Nebūtina atsiminti visus žodžius, kad sugebėtum komunikuoti su kitakalbiu – kažin, ar pat moki visus savo gimtosios kalbos žodžius?

2. Tarptautiniai žodžiai skuba į pagalbą. Pradėjus mokytis naują kalbą bent kelis žodžius mokėjai dar to nežinodamas. Taip, tarptautinius, netikėtai ištartus neaiškius garsų junginius, kurie užsienio kalba gali reikšti kad ir „rožinis megztukas“.

Pavyzdžiui, Romanų kalbų grupei priklausančios prancūzų, italų, ispanų ir italų kalbos, turi labai daug vienodų žodžių su anglų kalba. Tūkstančiai jų su galūne –ion (communication, tradicion, etc.) yra lygiai taip pat tariami ir prancūzų lūpomis. Pakeisk –ion į –ción ir turėsi ispaniškus žodžius. Nori itališkai? Pridėk galūnę –zione, portugališkai – -ção.

3. Nekeliauji, bet bendrauji. Gali išsisukinėti mokytis naujos kalbos sakydamas, kad nenukeliausi į ja kalbančią šalį dėl financinių trukdžių, laiko stokos ar tiesiog baimės. Tačiau būtina suprasti, kad įkvėpus svetimos šalies oro neįkvėpsi ir gebėjimų kalbėti ta kalba. Dažnai žmonės neišmoksta kitos kalbos net gyvendami kitakalbėje šalyje. Tuneln.com, Duolingo.com ir dagelis kitų puslapių siūlo puikius mokymus, kur neišleisdamas nė cento gali pasiekti savo užsibrėžtą tikslą. Ar bandei įsijungti ne lietuvišką, o prancūzišką, ispanišką ar net arabišką radijo stotį? Žiūrėjai vokiškus ar turkiškus serialus? Jei ne, pats laikas pradėti.

4. Kasdien bendrauk su užsieniečiu. Klauseisi, stebėjai, skaitei kita kalba – dabar metas komunikuoti su gimtakalbiu! Universitete pamatei kuklų japoną – tapk jo draugu. Kalbėkitės, mokykitės vienas iš kito, juokaukite ir pamažu visi kalbos barjerai ištirps kaip sniegas balandį. Turėdamas Skype programą gali bandyti loteriją ir susirasti draugę iš Brazilijos, su kuria galėtum kalbėtis portugališkai. Būk originalus, drąsus ir tau būtinai pasiseks!

5. Jei kišenėse švilpauja vėjai nereiškia, kad ir galvoje taip turi būti. Yra daugybė šaunių būdų pragysti užsienio kalba neišleidžiant nė cento. Kaip jau minėjau anksčiau, DuoLingo yra puiki mokymosi programa, kuria pasinaudojus galima pasiekti išskirtinių rezultatų. Yra daug patikimų ir naudingų šaltinių, kurių pagalba kiekvienas gali tapti daugiakalbiu asu. Daugiau alternatyvių tinklapių: fsi-language-courses.org, omniglot.com, bbc.co.uk/languages.

6. Imlūs ne tik vaikai! Jau turi daugybę šaltinių, kurie padės išmokti užsienio kalbą, metas susipažinti su maža problemėle. Tai ne gramatika, ne tarimas, ne žodynas. Tai nesuvokimas savo paties potencialo. Dažniausias pasiteisinimas, kai žmogus pasiduoda – „aš jau per senas kažką išmokti“. Bet čia į pagalbą argumentuotam NE atkeliauja moksliniai tyrimų rezultatai – suaugusieji geriau išmoksta naują kalbą nei vaikai! Izraelio Haifos universiteto mokslininkų tyrimas atskleidžia, kad tam tikromis aplinkybėmis vyresni studentai geriau supranta gramatikos vingrybes nei jų jaunesni kolegos. Nėra atliktas tyrimas, kad nuo amžiaus priklauso gebėjimas greičiau išmokti – vaikai tiesiog neturi kitos išeities, jų pasiteisinimai nėra svarūs.

7. Kas tie „atminties varžtukai“? Repeticijų nepakanka. Kad lengviau pasisektų įsiminti sudėtingesnį žodį, patartina prie jo mintyse pridėti istoriją, spalvą, daiktą ar kitą simbolį, kuris padėtų identifikuoti žodį ir jį lengvai atsiminti. Jei fantazijai reikia pagalbos, ją suteikti gali www.memrise.com. Tai ypač efektyvus būdas lavinti ne tik vaizduotę, bet ir atmintį. Pavyzdžiui, nori išmokti ispanišką žodį Amor (meilė). Atvirkščiai tai būtų Roma – išeina „iš Romos su meile“. Arba žodis Vida (gyvenimas) yra gražus lietuviškas moters vardas.

8. Mokykis iš klaidų. Daugiau nei pusė žmonijos moka bent dvi kalbas. Tai reiškia, kad vienos kalbos mokėjimas yra ne biologinis, bet kultūrinis dalykas. Nėra negabių žmonių – yra tik sugedusi švietimo sistema ir visuomenė, kurioje tie žmonės gyvena. Tradiciniai mokymo metodai kalbų sferoje nežymiai pasikeitė nuo tų laikų, kai Čarlzas Dikensas mokėsi lotynų kalbą. Tai mokydamasis užsienio kalbą mokaisi iš žodynų ir gramatikos taisyklių – vadinasi išmoksi kalbą. Bet ar tikrai?

9. Susikurk SMART tikslus. S – Specifiška, M – Išmatuojama (Measurable), A – Pasiekiama (Attainable), R – Aktualu (Relevant), T – Apribota laiko (Time-bound).

Mokėk kalbą pagal „specifiką“. Jei planuoji dirbti su komunikacija ar užsiimti veikla, susijusia su svarbiais sprendimais (inžinierius, įmonės vadovas), tau reikia pasiekti C2 lygį.

Išmatuok savo kalbos mokymosi lygio būtinumą. Kaip jau minėjau anksčiau, B1 užtenka pardavėjui, C2 – buhalteriui. Siek savo tikslo kryptingai.

Mokykis naujos kalbos iš pasiekiamų šaltinių – knygų, vadovėlių, filmų, radijo, internetinių tinklapių, mokymosi programėlių, kitakalbių draugų…

Kasdieniniame gyvenime žmonės nebendrauja „trilogijų kalba“ – dažniausiai jie išsiunčia trumpas SMS žinutes su aiškia ir platoniška žinia. Vadinasi, frazės ar žodžiai, kuriuos mokaisi, turi būti aktualūs, o ne rašytojams būdingos kalbos elementai.

Numatyk, kokiu laikotarpiu mokysiesi užsienio kalbą. Mano patarimas – nuo dviejų iki keturių mėnesių. Metai – per ilgai, nes daug nenumatytų dalykų gali nutikti, kurie sumažins motyvaciją ir dažnai sakysi „šiandien tingiu, rytoj“. Savaitė ar dvi – tik unikalios atminties žmonėms tinkantis variantas.

10. Iš mėgėjo į meistrišką. Praktika yra svarbus dalykas norint kuo greičiau išmokti užsienio kalbą. Valanda per dieną – po 90 dienų darbo jau galėsi skinti saldžius mokslo vaisius. Kalbėjimas su gimtakalbiu apie pomėgius, laisvalaikį, sportą ar penkiasdešimt technologinių atspalvių lavins ne tik bendravimo įgūdžius, liežuvio lankstumą, bet ir prisidės prie sėkmės ateityje. Nors iš pradžių kalbėjimas bus apipintas klaidingo tarimo ir prastokai išmoktų reikšmių, vėliau, po pirmo sėkmingo pokalbio su užsieniečiu jausiesi nuostabiai. Kai jau praeisi A1-B1 lygius, seks tikrąjį smagumą dovanojantis B2! Tada galėsi sėkmingai komunikuoti su vietine populiacija, žiūrėti filmus ir skaityti knygas originalia kalba. Svajoji apie C1-C2 lygius? Teks padirbėti su įvairių laikraščių, blogų skaitymu ir kitais šaltiniais, kuriuos suprasti padės tik žodynas. Svarbu nepamiršti klausytis užsienio kalba, ne vien skaityti. Juk egzaminai susidaro iš skaitymo, rašymo IR klausymo!

11. Išmok skambėti kuo natūraliau. Turėdamas C2 lygį tu puikiai gali komunikuoti išmokta kalba, tačiau koją kišti vis tiek gali akcentas ar netinkama intonacija. Ispaniškai „valor“ (drąsa) pirmą raidę teks tarti kaip silpną „b“ tam, kad vietiniai neįtartų tavęs esant svetimšaliu. Youtube portale yra nemažai vaizdo medžiagos, kurioje aiškinama, kaip taisyklingai tarti pasirinktoje kalboje esančius sudėtingesnius garsus. Būtina išmokti ir teisingos žodžių intonavimo manieros – kur pakelti balsą, kur pažeminti.

12. Tapk poliglotu.  Jei nori mokėti daugiau nei dvi kalbas, siek savo tikslo ryžtingai, bet tvarkingai. Vienu metu mokykis tik vieną kalbą, nesiblaškyk tarp kelių – kitaip gali prarasti mokymosi džiaugsmą ir aukštesnio kalbos lygio galimybę. Tik tada, kai sėkmingai komunikuosi nauja kalba, gali drąsiai pasiduoti dar vienos kalbos kerams. Per keletą mėnesių gali išmokti nemažai, tačiau jei nori atsiminti kalbą visą gyvenimą, būtina praktika, pastovus tobulinimasis ir galimybė nuolat susidurti su ta kalba. Kai jau sklandžiai kalbėsi užsienio kalba, greičiausiai jos nebepamirši.