Pirmakursiams

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne daugiau kaip 24 ECTS. Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą:

 • nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 • nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

Sutartis pasirašę studentai turi laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos.

 • Jeigu sutartis pasirašoma atvykus į universitetą liepos 29–31 d., studentai kviečiami iš karto laikyti lygio nustatymo testą 413 auditorijoje V. Putvinskio g. 23.
 • Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų kalbos lygio nustatymo testas laikomas rugpjūčio 27 d., iš anksto užsiregistravus: https://forms.gle/7MP7xYyBct74pMAu9. Šio testo rezultatas sumuojamas su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą, o studentams rekomenduojami studijuoti lygiai bus paskelbti rugpjūčio 28 d. 12 val. Universiteto (vdu.lt) ir Užsienio kalbų instituto (uki.vdu.lt) tinklapiuose.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 ir daugiau procentų – šie studentai mokosi anglų kalbos, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą;
 • turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS;
 • į Anglų filologijos studijų programas priimtiems studentams nereikia laikyti anglų kalbos diagnostinio testo – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo studijų sutarčių pasirašymo metu pagal pateiktą tvarkaraštį arba Įvadinės savaitės metu rugpjūčio 27 d., prieš tai užsiregistravus internetu.

Pasiteirauti skambinkite tel. (8 37) 327845.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2019 m.)

Pagrindinis bendrasis priėmimas Kaune, pirmas etapas 2019 07 29 – 2019 07 31, V. Putvinskio g. 23, 9:30–17:30 val.

 • liepos 29 d. (pirmadienį)
 • liepos 30 d. (antradienį)
 • liepos 31 d. (trečiadienį)

Įvadinės savaitės metu testavimas vyks rugpjūčio 27 d. nuo 8 iki 17 val. Kaune ir Vilniuje

 • VDU – V. Putvinskio g. 23, Kaunas
 • ŽUA – CR rūmai, Studentų g. 11
 • ŠA – T. Ševčenkos g. 31, Vilnius