Pirmakursiams

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį. Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12ECTS ir ne daugiau kaip 24ECTS.

Kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos, nustatoma sutarčių pasirašymo metu, laikant lygio nustatymo testą, jei sutartis pasirašoma atvykus į universitetą. Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų kalbos lygio nustatymo testas laikomas rugpjūčio 26d., iš anksto užsiregistravus internetu. Šio testo rezultatas yra sumuojamas su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

  • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 ir daugiau procentų – šie studentai mokosi anglų kalbos, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką;
  • C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams užskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Priimtiems į Anglų filologijos bei Anglų ir vokiečių filologijos studijų programas, anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia, jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo studijų sutarčių pasirašymo metu K.Donelaičio g. 52-622 aud. pagal pateiktą tvarkaraštį arba Įvadinės savaitės metu rugpjūčio 26 d. prieš tai užsiregistravus internetu.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

Pasiteiravimui skambinkite tel. (8 619) 22399 ir (8 37) 327845.

Įvadinės savaitės metu testas vyks VDU Užsienio kalbų institute adresu K.Donelaičio g. 52 307, 314, 608 ir 622 auditorijose, Kaune.