Anglų kalbos kompetencijų patikrinimas

Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne daugiau kaip 24 ECTS. Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą

• nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį.

• nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

Sutartis pasirašę studentai turi laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

INSTRUKCIJĄ, KAIP PRISIJUNGTI IR LAIKYTI TESTĄ, RASI ČIA (LT),(EN)

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 16 % ir mažiau – šie studentai mokosi anglų kalbos nuo A1 lygio;

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 %–89 % – šiems studentams rekomenduojame mokytis B2 lygiu (arba laikyti diagnostinį testą);

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 % ir daugiau – šie studentai mokosi anglų kalbos pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą (testas laikomas tik auditorijoje);

• turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų tarptautinių anglų kalbos testų, atitinkančių reikalavimus, arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) – šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS;

• į Anglų filologijos studijų programą priimtiems studentams – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programos reikalavimus.

Pasiteirauti:
VDU Užsienio kalbų institutas
K. Donelaičio 52 g. 306, Kaunas
Tel. +370 37 32 78 45
El. paštas  almante.meskauskiene@vdu.lt dovile.blaudziuniene@vdu.lt