Anglų kalbos kompetencijų patikrinimas

Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne daugiau kaip 24 ECTS. Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą

• nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį.

• nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

Sutartis pasirašę studentai turi laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

DIAGNOSTINIS ANGLŲ KALBOS TESTAS PER ĮVADINĘ SAVAITĘ:

  • Rugpjūčio 29 d. (pirmadienį )– visą dieną (nuotoliniu būdu)
  • Rugpjūčio 30 d. (antradienį) – nuo 8 val. iki 12 val. (Putvinskio g. 23 – 413 aud.)

INSTRUKCIJĄ, KAIP PRISIJUNGTI IR LAIKYTI TESTĄ, RASI ČIA (LT),(EN)

Rekomenduojamą mokytis anglų kalbos lygį sužinosite 2022 m. rugpjūčio 30 d. el. paštu.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 16 % ir mažiau – šie studentai mokosi anglų kalbos nuo A1 lygio;

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 %–89 % – šiems studentams rekomenduojame mokytis B2 lygiu (arba laikyti diagnostinį testą);

• išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 % ir daugiau – šie studentai mokosi anglų kalbos pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą (testas laikomas tik auditorijoje);

• turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų tarptautinių anglų kalbos testų, atitinkančių reikalavimus, arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) – šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS;

• į Anglų filologijos studijų programą priimtiems studentams – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programos reikalavimus.

Pasiteirauti:
VDU Užsienio kalbų institutas
Gedimino g. 44-201, Kaunas
Tel. +370 37 32 78 45
El. paštas rimgaile.kasparaite@vdu.lt, almante.meskauskiene@vdu.lt