Darnioji daugiakalbystė 2017

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas (VDU UKI)

ir

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)

kviečia registruotis į IV-ją tarptautinę VDU UKI ir XI –ją LKPA konferenciją

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2017,

kuri įvyks Vytauto Didžiojo universitete

2017 m. gegužės 26-27 d.

Konferencijos tikslas – suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t.y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle.

KONFERENCIJOS TEMOS

Kviečiame teikti pranešimus šiomis (ir kitomis su konferencijos tikslu susijusiomis) temomis:

 • Kalbų politika
 • Kalbų mokymas(-is) daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje – įterpti
 • Mažumų kalbų mokymo(-si) problemos
 • Rečiau mokomos kalbos
 • Iššūkiai kultūrai ir identitetui
 • Daugiakalbystė verslui ir versle
 • Daugiakalbystė ir mobilumas
 • Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas neformaliu ir savaiminiu būdu
 • Daugiakalbystė ir literatūra
 • Vertimo problemos daugiakalbėje aplinkoje

PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ PRANEŠĖJAI

manuel_celio_conceicaox100 jean-marc_dewaelex100 robert_phillipsonx100 tove_skutnabb-kangasx100
MANUEL CÉLIO CONCEIÇÃO, Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council (CEL/ELC)) prezidentas, Algarvės universiteto (Portugalija) prancūzų lingvistikos profesorius.

Daugiau informacijos

JEAN-MARC DEWAELE, Tarptautinės daugiakalbystės asociacijos prezidentas, Londono universiteto Birkbecke taikomosios lingvistikos ir daugiakalbystės profesorius.

Daugiau informacijos

ROBERT PHILLIPSON, Kopenhagos verslo mokyklos profesorius emeritas, kalbų teisių, lingvistinio imperializmo ir daugiakalbystės ugdymo tyrėjas.

Daugiau informacijos

TOVE SKUTNABB-KANGAS, lingvistinių žmogaus teisių koncepcijos pradininkė, Roskildės universiteto (Danija) profesorė emerita.

Daugiau informacijos

 

KVIETIMAI

Kviečiame teikti santraukas konferencijos pranešimams:

 • Pranešimams žodžiu
 • Stendiniams pranešimams
 • Virtualiems pranešimams

Kviečiame registruotis ir teikti santraukas iki 2017 m. kovo  1 d.

Pranešimai apie priimtus pranešimus bus išsiųsti 2017 m. kovo 7 d.

Registracija į konferenciją

LEIDINIAI

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti mokslo straipsniai bus spausdinami tarptautiniame mokslo žurnale Darnioji daugiakalbystė (www.uki.vdu.lt/sm), indeksuotame MLA, C.E.E.O.L., Google Scholar. Nuo 2017, žurnalas leidžiamas De Gryuter Open.

Spausdintinė kopija: ISSN 2335-2019  Elektroninė kopija: ISSN 2335-2027

Žurnalo tinklapis: http://uki.vdu.lt/sm

Rankraščiai Darniosios daugiakalbystės 10/2017 tomui priimami iki 2017 m. balandžio 1 d.

5 SVARBIAUSIOS PRIEŽASTYS, KODĖL TURĖTUMĖTE DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2017“

 • Gyvai išgirsti ir diskutuoti su pasaulinio garso tyrėjais, kovotojais už lingvistines žmogaus teises bei žymiais kalbų politikos formuotojais
 • Pasidalinti savo atliktų ir atliekamų tyrimų įžvalgomis su tarptautine bendruomene
 • Aptarti aktualias kalbų politikos įgyvendinimo naujoves
 • Sustiprinti esamus ryšius ir įgyti naujų partnerių tarptautinėje kalbų mokymo/si tyrėjų ir profesionalų bendruomenėje
 • Tarptautinei bendruomenei atskleisti lietuvių kalbos – seniausios gyvos Indoeuropiečių kalbos – grožį ir siekius ją išsaugoti