Plenarinių posėdžių pranešėjai

 

 manuel_celio_conceicaox100 Prof. dr. MANUEL CÉLIO CONCEIÇÃO, Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council (CEL/ELC)) prezidentas, Algarvės universiteto (Faro, Portugalija) prancūzų lingvistikos profesorius ir tyrėjas. Tyrimų kryptys: prancūzų kalbos lingvistika (leksikologija, terminologija), kalbos ir literatūros studijos, kalbų politika, kalbų didaktika, daugiakalbystė aukštajame moksle, tarpkultūrinė ir profesinė komunikacija. Daugelio tarptautinių projektų daugiakalbystės ir kalbų politikos srityse ekspertas, koordinatorius ir narys. 2013 m. apdovanotas Pranzūcijos Kultūros ir komunikacijos ministerijos humanitarinių mokslų riterio ordinu.

https://pt.linkedin.com/in/célio-conceiēćo-aa41b262/en

 jean-marc_dewaelex100 Prof. dr. JEAN-MARC DEWAELE, Tarptautinės daugiakalbystės asociacijos prezidentas ir buvęs Europos antrosios kalbos asociacijos prezidentas, Londono universiteto Birkbecke taikomosios lingvistikos ir daugiakalbystės profesorius, tarptautinio dvikalbio ugdymo ir dvikalbystės žurnalo (International Journal of Bilingual Education and Bilingualism) vyriausias redaktorius. Tyrimų kryptys: daugiakalbystė, daugiakultūriškumas, ir psicholingvistiniai, sociolingvistiniai, pragmatiniai bei psichologiniai antrosios/ užsienio kalbos įsisavinimo ir vartojimo aspektai. Dėmesys individualiems užsienio kalbos įsisavinimo ir daugiakalbystės aspektams. Džiaugsmo ir nerimo aspektų mokantis užsienio kalbų tyrimai įvairiose šalyse ir ypač JK ir Kinijoje. Britų konsultavimo ir psichoterapijos asociacijos „Lygybės ir įvairovės tyrimų apdovanojimas (2013)“, ir Tarptautinės kalbos ir socialinės psichologijos asociacijos Roberto C. Gardnerio apdovanojimas „Už meistriškumą antrosios kalbos ir dvikalbystės tyrimų srityje“ (2016). Entuziastingas ėjikas, slidininkas ir karate-ka.

www.bbk.ac.uk/linguistics/our-staff/academic-staff/jean-marc-dewaele

 robert_phillipsonx100 Prof. dr. ROBERT PHILLIPSON, Kopenhagos verslo mokyklos profesorius emeritas, 19 knygų, tokių kaip Lingvistinis imperializmas (1992), Europa, kurioje kalbama tik angliškai? Iššūkiai kalbų politikai (2003), Tęsiant lingvistinį imperializmą (2009) bei arti 200 mokslo straipsnių autorius, knygų kalbų teisių ir daugiakalbystės ugdymo tema, tokių kaip Kodėl anglų kalba? Akistatoje su hidra (su Bunce, Rapatahana, ir Tupas, 2016) bei Kalbų teisės (4 tomai, su Skutnabb-Kangas, 2016) redaktorius, aktyvus kovotojas už lingvistines žmogaus teises. Tyrimų kryptys: anglų kalba šiuolaikiniame pasaulyje, jos ekspansijos priežastys ir implikacijos kitoms kalboms, lingvistinis imperializmas, kalba ir galia, pokolonijinės ir neoimperinės kalbos, kalbų teisės, lingvistinės žmogaus teisės, lingvistinis teisingumas, kalbų pedagogika, kalbų  politika ir kalbų planavimas, daugiakalbystė aukštajame moksle. Apdovanotas UNESCO Linguapax prizu 2010.

www.cbs.dk/en/staff/rpibc

 tove_skutnabb-kangasx100 Prof. dr. TOVE SKUTNABB-KANGAS, lingvistinių žmogaus teisių koncepcijos pradininkė dvikalbė – kalbanti švedų ir suomių kalbomis nuo pat gimimo, jau daugiau kaip penkis dešimtmečius aktyviai kovojanti už kalbų teises, Roskildės universiteto profesorė emerita. Tyrimų kryptys: lingvistinės žmogaus teisės, lingvistinis genocidas ir nusikaltimai prieš žmoniją ugdant tenykščius/ genčių/ mažumų/ priverstinių mažumų vaikus, lingvicizmas (lingvistiškai pateisinamas rasizmas), gimtąja kalba pagrįstas daugiakalbis ugdymas, lingvistinis imperializmas ir anglų kalbos plėtros „žudančioji“ funkcija vietinių kalbų atžvilgiu, parama nykstančioms kalboms, ryšiai tarp biologinės ir lingvistinės įvairovės. Daugiau nei 50 knygų autorė ir redaktorė, savo tyrimus publikavusi virš 400 mokslinių straipsnių ir knygų skyrių, išleistų 49 kalbomis. Apdovanota UNESCO Linguapax prizu 2003.

www.tove-skutnabb-kangas.org.