Leidiniai

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti mokslo straipsniai bus spausdinami tarptautiniame mokslo žurnale Darnioji daugiakalbystė (www.uki.vdu.lt/sm), indeksuotame MLA, C.E.E.O.L., Google Scholar. Nuo 2017, žurnalas leidžiamas De Gryuter Open.

Spausdintinė kopija: ISSN 2335-2019  Elektroninė kopija: ISSN 2335-2027

Žurnalo tinklapis: http://uki.vdu.lt/sm

Rankraščiai Darniosios daugiakalbystės 11/2017 tomui priimami iki 2017 m. rugsėjo 1 d.