Instituto taryba

Užsienio kalbų instituto taryba:

Tarybos pirmininkė – prof. dr. Nemira Mačianskienė (Anglų kalbos skyrius);
Pavaduotojas – doc. dr. Stefano Maria Lanza (Kalbų ir kultūrų skyrius);
Sekretorė – dr. Aurelija Daukšaitė – Kolpakovienė (Anglų kalbos skyrius);

Tarybos nariai

Dėstytojai:

  1. Doc. dr. Vilma Bijeikienė (Anglų kalbos skyrius);
  2. Dr. Indrė Koverienė (Anglų kalbos skyrius);
  3. Dr. Jurgita Macijauskaitė – Bonda (Anglų kalbos skyrius);
  4. Dr. Teresė Ringailienė (Anglų kalbos skyrius);

Studentų atstovai:

  1. Vigilija Žiūraitė (Doktorantūros studijos);
  2. Rimgailė Kasparaitė (Magistro studijos);
  3. Ieva Vengrovskaja (Bakalauro studijos);

Socialiniai partneriai:

  1. Dr. Mindaugas Norkevičius (Kauno Juozo Urbšio progimnazija)