UKI taryba

Prof. Dr. Nemira Mačianskienė

UKI tarybos pirmininkė


Informacija

nemira.macianskiene@vdu.lt

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda

UKI tarybos sekretorė


Informacija

jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt

Doc. Dr. Vilma Bijeikienė

UKI direktorė


Informacija

vilma.bijeikiene@vdu.lt

Doc. Dr. Stefano Maria Lanza


Dėsto italų kalbą

Informacija

stefano.lanza@vdu.lt

Almantė Meškauskienė

UKI direktorės pavaduotoja


almante.meskauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Irena Miklaševič


Dėsto lenkų kalbą

Informacija

irena.miklasevic@vdu.lt

Mindaugas Norkevičius


Informacija

mindaugas.norkevicius@vdu.lt

Greta Šmaižytė


greta.smaizyte@stud.vdu.lt