VDU UKI lektorės vizitas Salvadoro Don Bosco universitete

Spalio 23-27 dienomis VDU UKI ispanų kalbos lektorė Vigilija Žiūraitė viešėjo Don Bosco universitete (UDB), Salvadore.

 

„Erasmus+“ dėstymo vizito metu lektorė vedė paskaitas apie inovatyvius užsienio kalbų dėstymo metodus ir informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą mokymo(si) procese, taip pat surengė lietuvių kalbos ir kultūros dirbtuves studentams bei dėstytojams. Susitikime su Don Bosco universiteto Užsienio kalbų centro vadove Mónica Esther Pérez Hernández  įvertintas sėkmingas VDU ir UDB bendradarbiavimas organizuojant tandeminius ispanų/anglų kalbų mainus studentams, kurie jau kelis semestrus iš eilės vyksta nuotoliniu būdu. Aptartos ir platesnės bendradarbiavimo galimybės ateityje. Pavyzdžiui, V. Žiūraitės siūlymu, Don Bosco universiteto atstovai pradėjo svartyti nuo kitų mokslo metų organizuoti ispanų kaip užsienio kalbos kursus užsieniečiams.

Lektorė Vigilija Žiūraitė yra pirmoji VDU dėstytoja apsilankiusi Salvadoro Don Bosco universitete. Galimybę išvykti studijuoti pagal „Erasmus+“ mainų programą į šį universitetą turi ir VDU studentai. UDB vykdo bakalauro studijas edukologijos, komunikacijos, inžinerijos, verslo ir kt. srityse. Daugiau informacijos apie universitetą.

„Erasmus+“ dėstymo vizito akimirkos: