Įteiktos dr. V. ir S. Čepukėnų stipendijos 

Dar mokslo metų pabaigoje VDU buvo  įsteigta dr. Vaclovo ir dr. Stefanijos Čepukėnų vardinė stipendija, skirta jų veiklai ir atminimui pagerbti. Stipendijos iniciatorė – Vytauto Didžiojo universiteto alumnė, Kazickų šeimos fondo Niujorko skyriaus vykdomoji direktorė Neila Baumilienė, šią stipendiją taip pat palaikė labdaros ir paramos fondas „Kazickų šeimos fondas“ bei  dr. V. ir S. Čepukėnų dukros Rasa ir Milda. Stipendijos tikslas – puoselėti prancūzų kalbą ir frankofonijos kultūrą, sudarant sąlygas aktyviausiems studentams giliau ją pažinti ir studijuoti bei puoselėti ir skleisti visuomenėje.  

Labai džiugu, kad gauti stipendiją pretendavo net 7 studentai, besimokantys prancūzų kalbos tiek VDU Užsienio kalbų institute, tiek Humanitariniame fakultete, Frankofonijos studijų programoje. Su kandidatėmis Kazickų rezidencijoje, Vilniuje, ir Išeivijos institute, Kaune, susitiko dr. V. ir S. Čepukėnų dukros Rasa ir Milda bei stipendijos iniciatorė Neila Baumilienė. Po susitikimų nuspręsta, jog šįmet stipendija skiriama Irmai Jokštytei-Stanevičienei (€1,500), Karinai Korsakovai (€1,500) ir Brigitai Misevičiūtei (€1,000).  

Spalio 20 d. VDU įvyko stipendijų įteikimo ceremonija, kurioje dalyvavo tiek studentės, kurioms skirta stipendija, tiek jos mecenatai. Labai džiugu, kad galėjo atvykti ir Kazickų šeimos nariai – Jonas ir Marcie Kazickai. Ceremonijos metu buvo aptarta bendradarbiavimo nauda visoms dalyvaujančioms pusėms. Stipendija apdovanotos studentės nuoširdžiai dėkojo už joms suteiktą unikalią galimybę toliau gilinti prancūzų kalbos žinias, o stipendiatė Irma Jokštytė-Stanevičienė teigė, jog nors šios kalbos mokosi ne dėl apdovanojimo, o dėl savęs, tačiau jai be galo malonu būti pastebėtai ir įvertintai: tai dar labiau skatina siekti savo tikslų, nes tai, ką darai iš širdies, dažniausiai nelieka nepastebėta. 

 Labai džiugu, kad dr.V. ir S. Čepukėnų mecenatystės idėja tebegyvuoja. Daugiau apie stipendiją bei dr. V. ir S. Čepukėnus: https://www.vdu.lt/lt/vyksta-dr-v-ir-s-cepukenu-vardo-stipendijos-konkursas/