Grace vyko seminaras apie regionines ir mažumų kalbas

UKI direktorė dr. Teresė Ringailienė dalyvavo seminare apie mažumų ir regionines kalbas, kuris vyko Austrijoje, Graco mieste, Europos šiuolaikinių kalbų centre. Dalyviai iš įvairių Europos šalių dalijosi patirtimi, kaip mokyti mažumų ir regioninių kalbų, su kokiais iššūkiais susiduria, diskutavo, kaip užtikrinti kalbų mokymosi tęstinumą. Buvo labai įdomu sužinoti apie retoromanų, fryzų, friulų, baskų ir kt. kalbas bei jų situaciją šiandieninėje Europoje. Europos šiuolaikinių kalbų centre dirbanti lietuvė Gabija Kiaušaitė pristatė leidinį „Lara’s journey through Europe’s regional and minority languages“, skirtą mažumų ir regioninėms kalboms.

Leidinys prieinamas ir internete: https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx