Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra

Antroji tarptautinė mokslinė konferencija
Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra

2013 m. rugsėjo 27-28 d.

Vytauto Didžiojo universiteto
Užsienio kalbų institutas

Geras kelių kalbų mokėjimas tampa vienu iš veiklaus XXI amžiaus žmogaus bruožų. Tad absolventai gebantys komunikuoti keliomis kalbomis, palaikyti tarpkultūrinį dialogą, integruotis į tarptautinę mokslo ir darbo rinką yra šiuolaikinės aukštosios mokyklos siekiamybė.

Rugsėjo 27-28 dienomis VDU vyko Užsienio kalbų instituto 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra, subūrusi tyrėjus, tarptautinius ekspertus, kalbų dėstytojus, studentus diskusijoms, nuomonių pasikeitimui bei įžvalgų paieškoms įvairia daugiakalbystės puoselėjimo tematika. Aptarti kalbų politikos, kalbų mokymo(si) didaktikos, kalbos ir identiteto, kalbos ir kultūros, tarptautiškumo plėtojimo, vertimo bei kiti daugiakalbės kompetencijos ugdymo aukštajame moksle klausimai.

Plenarinius pranešimus strateginiais kalbų politikos Europos Sąjungoje klausimais skaitė Europos kalbų tarybos prezidentas, Europos Komisijos verslo platformos daugiakalbystei pirmininkas bei Berlyno Freie universiteto anglų filologijos garbės profesorius Wolfgang Mackiewicz ir Europos kalbų tarybos valdybos narė bei Danijos Aarhus universiteto Verslo mokyklos Kalbų ir verslo komunikacijos katedros docentė, Karen M. Lauridsen. Pristatyti žodiniai, virtualūs bei stendiniai pranešimai, įvyko apskritojo stalo diskusija apie daugiakalbio pasaulio iššūkių įtaką kalbų mokymui ir mokymuisi.

Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba.

Konferencijos videoreportažas

Konferencijos fotoreportažas