Testavimas

VDU UKI Testavimo centras, veikiantis nuo 2012 m., siūlo kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugas VDU bendruomenei ir visuomenei. Per metus testavimo paslaugos suteikiame per 1000-čiui kandidatų, iš jų dagiausia diagnostinį testą laikantiems VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentams.

UKI įtrauktas į VRM kandidatų į valstybės tarnybą užsienio kalbos kompetencijų vertintojų sąrašą, kaip turintis teisę vykdyti vertinimą, naudojant standartizuotus prancūzų kalbos DELF testą ir anglų kalbos Pearson anglų kalbos testą.

Greta tarptautinių standartizuotų testų, UKI teikia kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugas visuomenei, naudodamas savo sukurtus įrankius.

Centro tikslas – teikti kokybiškas ir įvairiapusiškas kalbinių kompetencijų vertinimo ir testavimo paslaugas, atsižvelgiant į VDU bendruomenės ir visuomenės poreikius bei prisidėti prie VDU UKI daugiakalbės kompetencijos plėtojimo uždavinių įgyvendinimo.

VDU UKI TESTAVIMO CENTRAS TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

TESTAVIMO CENTRO NARIAI