Testavimas

VDU UKI Testavimo centras įsikūrė 2012 rugsėjo 1d., kaip Užsienio kalbų instituto padalinys.

Centro tikslas – teikti kokybiškas ir įvairiapusiškas kalbinių kompetencijų vertinimo ir testavimo paslaugas, atsižvelgiant į VDU bendruomenės ir visuomenės poreikius bei prisidedant prie VDU UKI daugiakalbės kompetencijos plėtojimo uždavinių  įgyvendinimo.

Testai

*Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų tikrinimo egzaminas

VDU mokėjimo už užsienio kalbų kompetencijų vertinimą tvarkos aprašas

Testavimo centro nariai