Prancūzų kalbos diplomai – DELF ir DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française) ir DALF (Diplôme approfondi de langue française) yra oficialūs diplomai, išduodami Prancūzijos Švietimo ministerijos. Šie diplomai liudija apie užsieniečių gebėjimus, vartojant prancūzų kalbą. Nuo šiol DELF A1, A2, B1,B2 egzaminus bus galima laikyti ir Kaune, VDU Užsienio kalbų institute.

Kontaktinis asmuo Kaune Daina Kazlauskaitė, daina.kazlauskaite@vdu.lt.

KAINOS

DELF A1 / DELF A2: 44 €
DELF B1: 88 
DELF B2: 116 

Kodėl verta laikyti DELF ir DALF egzaminus?

 • Pasirinkimo galimybė: kiekvienas kandidatas gali pasirinkti norimą egzamino lygį savo nuožiūra, be išankstinio testavimo. Egzaminas leidžia įvertinti 4 kalbinius gebėjimus (klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo). DELF ir DALF atitinka Europos užsienio kalbų mokėjimo standartus.
 • Nauda kandidatams:
  • Stojant į daugelį Prancūzijos aukštojo mokslo įstaigų, reikalaujama prancūzų kalbos mokėjimo įrodymo – dažniausiai DELF B2 ar DALF C1. Daugiau informacijos apie reikalavimus teikia pačios aukštojo mokslo įstaigos.
  • Stojant į Lietuvos universitetus ir kolegijas bei pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas įskaitomi išlaikyti tarptautiniai užsienio kalbų egzaminai. Išlaikytas DALF C1 ar DALF C2 konvertuojamas į 100 balų (Valstybinių Brandos egzaminų įvertinimas). Išlaikytas DELF B2 konvertuojamas į VBE balus priklausomai nuo rezultato. Daugiau informacijos rasite Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje.
  • Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas užsienio kalbos mokėjimas nustatomas remiantis išlaikytu tarptautiniu užsienio kalbų egzaminu. DELF ir DALF diplomai yra Valstybės tarnautojų departamento pripažįstami prancūzų kalbos lygio nustatymo egzaminai.
   Daugiau informacijos apie sąlygas rasite VTD tinklalapyje.
 • Galiojimas: DELF ir DALF yra Prancūzijos Švietimo ministerijos išduodami diplomai, kurių galiojimo laikas yra neribotas

DELF ir DALF versijos

DELF ir DALF yra atskiri diplomai: kiekvienas diplomas atitinka vieną iš septynių lygių, pagal Europos Tarybos parengtus Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Siūlomos įvairios versijos:
• DELF ir DALF „Tous publics” (nuo A1 iki C2 lygio): skirta norintiems įvertinti savo žinias akademiniais arba asmeniniais tikslais.
• DELF „Pro”(nuo A1 iki B2 lygio): skirta ketinantiems dirbti prancūzakalbėje aplinkoje.
• DELF „Junior” (nuo A1 iki B2 lygio): skirta 13–19 m. moksleiviams.
• DELF „Prim” (nuo A1 iki A2 lygio): skirta 8–12 m. vaikams.

 

Vartotojas Europos
lygmenys

DELF-DALF
Tous publics

DELF
Pro

DELF
Junior

DELF
Prim

Pradedantysis

A1

DELF A1

DELF A1

DELF A1

DELF A1.1
DELF A1

A2

DELF A2

DELF A2

DELF A2

DELF A2

Pažengęs

B1

DELF B1

DELF B1

DELF B1

B2

DELF B2

DELF B2

DELF B2

Įgudęs

C1

DALF C1

C2

DALF C2

Iš ko susideda egzaminai?

Kiekvienas diplomas susideda iš užduočių, leidžiančių įvertinti 4 kalbinius gebėjimus (klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo).

Užduočių trukmė ir sunkumas priklauso nuo egzamino lygio.

Kiekviena dalis vertinama 25 balais. Minimalus pažymys – 5 balai iš 25. Diplomui gauti pakanka surinkti 50 taškų iš 100.

 

Egzaminas

Klausymas

Skaitymas

Rašymas

Kalbėjimas

DELF A1 (1 val. 20 min.)

20 min.

30 min.

30 min.

5-7 min. (10 min. pasiruošimas)

Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 3-4 trumpus įrašus kasdienio gyvenimo temomis Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 4-5 tekstus kasdienio gyvenimo temomis 2 dalių užduotis: 1. Užpildyti formą (pvz. registracijos) 2. Parašyti trumpą žinutę (pvz. atviruką) 3 dalių užduotis: 1. Atsakyti į paprastus klausimus apie save. 2. Užduoti labai paprastus klausimus. 3. Įsigyti prekes (dialogas).

DELF A2 (1 val. 40 min.)

25 min.

30 min.

45 min.

6-8 min. (10 min. pasiruošimas)

Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 3-4 neilgus įrašus kasdienio gyvenimo temomis Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 3-4 tekstus kasdienio gyvenimo temomis Parašyti 2 trumpus tekstus: 1. Aprašyti įvykį ar asmeninę patirtį. 2. Parašyti pakvietimą, padėką, prašymą… 3 dalių užduotis: 1. Kalbėti apie save. 2. Atsakyti į paprastus klausimus. 3. Spręsti kasdienio gyvenimo situaciją.

DELF B1 (1 val. 45 min.)

25 min.

35min.

45 min.

15 min. (10 min. pasiruošimas)

Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 3 įrašus. Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 2 tekstus: 1. Atrintki naudingą ir reikšmingą informaciją. 2. Išanalizuoti teksto turinį. Išreikšti asmeninę nuomonę bendrojo pobūdžio tema (esė, laiškas, straipsnis…). 3 dalių užduotis: 1. Kalbėti apie save (pokalbis). 2. Improvizuoti dialogą. 3. Išsakyti nuomonę, remiantis tekstu.

DELF B2 (2 val. 30 min.)

30 min.

1 val.

1 val.

20 min. (30 min. pasiruošimas)

Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 2 įrašus. Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 2 tekstus: 1. Informacinio pobūdžio tekstas. 2. Argumentacinio pobūdžio tekstas. Išdėstyti asmeninį požiūrį, remiantis argumentais (parašyti atsiliepimą diskutuotinu klausimu, oficialų laišką ar kritinį straipsnį). Išdėstyti ir apginti asmeninį požiūrį pagal duotą tekstą.

DALF C1 (4 val.)

40 min.

50 min.

2 val. 30 min.

30 min. (60 min. pasiruošimas)

Užpildyti klausimynus apie vaizdo įrašus: 1. Ilgas įrašas (pokalbis, paskaita, konferencija). 2. Keletas trumpų radijo įrašų (žinios, apklausa, reklama…). Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal literatūrinį arba publicistinį tekstą (1500-2000 žodžių). 2 dalių užduotis: 1. Parašyti keleto tekstų santrauką. 2. Parašyti argumentuotą esė teksų tema. Pristatyti kelis rašytinius dokumentus; diskutuoti su egzaminuotojais.

Egzaminas

Klausymas ir kalbėjimas

Skaitymas ir rašymas

DALF C2 (3 val. 30 min.)

30 min. (60 min. pasiruošimas)

3 val. 30 min.

3 dalių užduotis: 1. Pristatyti įrašyto teksto turinį. 2. Išdėstyti asmeninį požiūrį teksto problematika. 3. Diskutuoti su egzaminuotojais. Parašyti struktūrinį tekstą (straipsnį, vedamąjį straipsnį, ataskaitą, kalbą…) pagal duotus dokumentus.

Kaip pasiruošti egzaminui?

 • Egzaminų išsamus aprašymus bei užduočių pavyzdžius rasite CIEP tinklalapyje.
 • Pratimus ir užduočių pavyzdžius rasite DELF DALF Suisse, CAVILAM, Passe ton DELF ir Passe ton DALF tinklalapiuose.
 • Jei bus poreikis organizuosime paruošiamuosius kursus.
 • Prieš egzaminą vyks nemokama konsultacija.

DELF ir DALF diplomų įskaitymas vietoj valstybinio prancūzų kalbos brandos egzamino

LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (2011-04-09, Valstybės žinios, 2011, Nr.: 42 -2015), sėkmingai išlaikytų prancūzų kalbos DELF B2, DALF C1 ar C2 egzaminų įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių prancūzų kalbos brandos egzaminų.

Diplôme d’études en langue française B1 Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo
Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis
50-59,5 B1 18
60-69,5 B1 22
70-79,5 B1 26
80-89,5 B1 30
90-100 B1 35

 

Diplôme d’études en langue française B2 Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo
Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis
50-54,5 B2 40
55-59,5 B2 48
60-64,5 B2 56
65-69,5 B2 64
70-74,5 B2 72
75-79,5 B2 80
80-84,5 B2 88
85-89,5 B2 96
90-100 B2 100