Naujienos

Rekomenduojami studijuoti anglų kalbos lygiai įstojusiems į bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete

Studentams Universitete suteikta galimybė mokytis bendrosios, akademinės ir specialybės anglų kalbos ! Studentai, pradėję anglų kalbos mokytis nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį. ! Studentai, pradėję Universitete mokytis anglų kalbos nuo A2 lygio, turi pasiekti akademinės ...

Užsienio kalbų institute anglų kalbos įgūdžius tobulino moksleiviai iš Turkijos

Liepos 12-28 dienomis VDU užsienio kalbų institute anglų kalbos įgūdžius tobulino 13-os moksleivių grupė iš Turkijos, kuri greta paskaitų taip pat dalyvavo įvairiuose pažintiniuose susitikimuose. Moksleiviai atvyko iš Privačios sveikatos mokslų krypties vidurinės mokyklos, įsikūrusios Bursoje, Tur...

Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas gali turėti įtakos net BVP mažėjimui

Nepaisant „Brexit“ sukeltų permainų, anglų kalba Europoje ir visame pasaulyje išlieka būtinu įgūdžiu tarptautinėje rinkoje. Tačiau vien jos nebepakanka – užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ informuoja, jog anglų kalbą šiandien moka beveik visi jauni profesionalai, todėl tikrą...

Mirė išeivė, ispanistė prof. Birutė Ciplijauskaitė

Šių metų birželio 19 d., sulaukusi garbaus 88 metų amžiaus, Madinsone, Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė garsi lietuvių kilmės išeivijos veikėja, ispanų ir lietuvių literatūrų tyrinėtoja, vertėja, mecenatė profesorė Birutė Ciplijauskaitė. Vytauto Didžiojo universitetas reiškia nuoširdžią užuojaut...

Darnioji daugiakalbystė 2017

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas sėkmingai įgyvendina savo misiją teikti efektyvų ir plačiausios aprėpties užsienio kalbų mokymą Lietuvoje, bet ir vykdo daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimus bei plėtoja mokslinės veiklos tarptautiškumą. 2017 m. gegužės 26-27 d. Vyt...

In Memoriam Angelė Vaitekūnaitė

(1953-05-29–2017-04-28) Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. (Prancūzų filosofas Žanas Žakas Ruso) Angelė Vaitekūnaitė – ilgametė VDU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstyto...