Užsienio kalbų institutas bendradarbiauja su Lietuvos kurčiųjų draugija

Š. m. birželio 3 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo tarpinstitucinį susitikimą dėl komunikacijos priemonių taikymo kurtiesiems, kurčneregiams ar kompleksinę negalią turintiems asmenims. Užsienio kalbų institutas (UKI), bendradarbiaudamas su Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD), suteikė vertimo žodžiu paslaugą ir sudarė sąlygas, kad susitikimas praeitų sėkmingai, o LKD atstovai ir kiti susitikimo dalyviai galėtų pilnavertiškai dalyvauti, užduoti klausimus ir pasisakyti. Vertimą iš lietuvių kalbos į anglų kalbą atliko Vertimų centro vadovė Donata Berūkštienė.  Sėkmingo UKI ir LKD bendradarbiavimo tikimasi ir ateityje.