UKI kvietė dalyvauti seminaruose apie mediaciją, mokant/is kalbų

Gruodžio 8-9 d. įvyko tarptautinio projekto „MiLLat – Mediacija kalbų mokyme/si“, kurį koordinuoja Varšuvos universitetas, vebinarai. Projekto partneris VDU Užsienio kalbų institutas, vebinarų organizatorius, subūrė kalbų mokytojus ir dėstytojus iš įvairių šalių dalyvauti mokymuose apie mediacijos taikymą, mokant/is kalbų. Anot VDU UKI Anglų kalbos skyriaus vedėjos Daivos Pundziuvienės, mediacija padeda ugdyti besimokančiųjų socialines emocines kompetencijas, atsižvelgiant į kalbinius, kultūrinius, mokymosi ar nuomonės skirtumus.

Džiugu, kad mokymuose aktyviai dalyvavo dėstytojai ir mokytojai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Čekijos, Suomijos ir Lenkijos. Profesorė Enrica Piccardo iš Toronto universiteto, Bendrųjų Europos kalbų metmenų / BEKM (2018) bendraautorė, pristatė pranešimą, kaip mediacijos pagalba galima ugdyti besimokančiųjų daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetencijas. Vebinaro dalyviai mokėsi mediacijos veiklų ir strategijų taikymo subtilybių, leidžiančių užmegzti glaudesnį ryšį tarp besimokančiųjų, mažiau akcentuoti savo poreikius ir geriau suprasti kitą. Profesorius Krisas Petersas iš Antverpeno universiteto, Europos kalbų tarybos narys, pristatė mediacijos deskriptorius, aprašytus BEKM, kuriuos besimokantieji gali naudoti įsivertinimui ir refleksijai. Profesorius atkreipė dėmesį, kad taikant mediacijos strategijas galima panaudoti jau turimą besimokančiųjų daugiakalbę kompetenciją kaip mokymo/si šaltinį, taip pat gerbiant studento / mokinio gimtąją kalbą. Toks mokymo būdas yra ypač naudingas integruojant kalbą ir dalyką ar tarptautinio bakalaureato programose, kurios tampa vis populiaresnės Lietuvoje. Lektorius Robertas Kingas iš Birmingamo universiteto vebinaro dalyvius supažindino su jau parengta mokymo medžiaga ir pakvietė kalbų dėstytojus bei mokytojus naudoti ją paskaitose ar pamokose. Vebinaro dalyviai gilinosi, kuo mediacija gali būti naudinga bendraujant, aiškinantis sudėtingas sąvokas ar tekstus. Projekto MiLLat koordinatorė VDU Daiva Pundziuvienė pristatė pirmuosius projekto rezultatus.

UKI dalyvavimas ES projekte „MiLLat – mediacija kalbų mokyme/si“ suteikė galimybes sutelkti kalbų dėstytojų komandą iš Suomijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos bei skleisti žinią, kaip gali būti taikoma mediacija mokant kalbų. Ši sklaida ir mokymai – tai UKI bendradarbiavimo su Lietuvos pedagogais tradicijos tąsa, kurios tikslas yra tobulinti mokytojų kalbinę, tarpkultūrinę ir didaktinę kompetencijas. UKI dėstytojai yra dažnai kviečiami stebėti integruotų pamokų, diskutuoti apie mokymo iššūkius daugiakalbėse klasėse, kuriose mokosi imigrantų ar remigrantų vaikai. Kiekvieno vaiko kalbai ir kultūrai jautrus mokymas atveria naujas galimybes ugdyti ne tik dalykines, bet ir emocines vaikų kompetencijas bei empatiją, kurios dar taip trūksta tarp mokinių. Juk mokantis bendradarbiauti, suprasti ir padėti mokymosi draugui galima lengviau suvokti dalyką ir patobulinti kalbą.

Daugiau apie MiLLat vebinarus: http://uki.vdu.lt/seminaras
Projekto MiLLat svetainė: http://millat.uw.edu.pl/o-projekcie/