Teresės Ringailienės vadovėlis užsieniečiams mokyti(s) lietuvių kalbos

Mūsų miela VDU UKI dėstytoja Teresė Ringailienė išleido savo pirmąjį vadovėlį!! Leidinys ,,Learn and Speak Lithuanian“ skirtas užsieniečiams mokyti(s) lietuvių kalbos A1-A2 lygiu savarankiškai ar mokytojui padedant. Šis unikalus vadovėlis sudarytas taip, kad būtų ugdomos visos kalbinės veiklos sritys: skaitymas, rašymas, klausymas, kalbėjimas. Daugiausia dėmesio skiriama komunikacinėms kompetencijoms, gebėjimui bendrauti lietuvių kalba realiose situacijose. Gramatika pateikiama ypač paprastai, suprantamai, kad medžiaga galėtų naudotis kuo platesnė auditorija, įskaitant ir tuos, kurių gimtoji kalba savo sandara labai skiriasi nuo lietuvių. Užduotys paįvairinamos glausta informacija apie Lietuvos kultūrą, istoriją, mitologiją, gyvenseną.

Sveikiname Teresę!