Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas

Kalbų mokėjimas yra neatsiejamas nuo Europos Tarybos vizijos sukurti Europos mokymosi erdvę, kurioje kalbos atvertų duris ne tik į tarptautinę akademinę ir profesinę karjerą, bet ir įgalintų atrasti naujas kultūras ir perspektyvas. Anot Europos Tarybos, vienas iš būdų mėgautis įvairove mokymo/si proceso metu yra daugiakalbė pedagogika arba kalbai ir kultūrai jautrus mokymas, kurio metu skatinama naudoti besimokančiųjų kalbinius ir kultūrinius ypatumus kaip mokymo/si šaltinį.

Naujose Europos Tarybos rekomendacijose skiriamas ypatingas dėmesys lingvistinei įvairovei ir naujoms metodologijoms, susijusioms su daugiakalbiu ir daugiakultūriu mokymu:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learning-languages_en

2021 m. rugsėjo 28-29 d. VDU Užsienio kalbų instituto lektorė D. Pundziuvienė dalyvavo Europos modernių kalbų centre (Gracas, Austrija) vykusio projekto „Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas“ pristatyme. Seminaro dalyviai, kalbų politikos formuotojai, mokytojų rengėjai bei mokytojai iš įvairių ES šalių susipažino su projekto idėjomis, mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų aprašu, kuriama metodine medžiaga bei įrankiais. Anot projekto, įgyvendinamo 2020 -2022 m., daugiakalbė pedagogika nėra skirta pakeisti tradicinius mokymo metodus, o juos praturtinti:

  • naudojant visuomenės įvairovę besimokančiųjų lingvistinės ir tarpkultūrinės kompetencijų tobulinimui;
  • skatinant asmenybės vystymąsi per pagarbą ir toleranciją įvairovei bei kitoniškumui;
  • tobulinant metalingvistinius besimokančiųjų gebėjimus, kurie gali padėti mokantis dalyko;
  • padedant vystyti įvairias nekalbines kompetencijas: mediaciją, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, empatiją, emocinį intelektą ar taikų konfliktų sprendimą.

Daugiau apie projektą „Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas“  čia: www.ecml.at/pluralisticteachercompetences

Daugiau apie besimokančiųjų daugiakalbės kompetencijos tobulinimą arba projektą FREPA  čia:

https://carap.ecml.at/Accueil/tabid/3577/language/en-GB/Default.aspx

Daugiakalbio ir daugiakultūrio mokymo/si platforma:

https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/