Programa

Konferencijos vieta:

Kabinetas Adresas
VDU mažoji salė, 101, 105, 206, 405 S.Daukanto g. 28
404, 601, 602, 622 K.Donelaičio g. 52
Ketvirtadienis, Gruodžio 8, 2011 VDU mažoji salė
Laikas
8:30-9:30 Registracija
9:30-10:00 Sveikinimo žodis: Nemira Mačianskienė, konferencijos pirmininkė
10:00-12:00 Plenarinė Sesija 
Moderatoriai: Vilma Bačkiūtė, Nemira Mačianskienė
10:00-10:45 Leonidas Donskis, Europarlamentaras
The Paradox of Lemuel Gulliver, or Searching for the Cultural Code of Europe
10:45-11:30 Michael H. Kelly, Soutamptono universitetas, Anglija
Issues of Language Policy in Higher Education
11:30-12:15 Jolanta Urbanikowa, Varšuvos universitetas, Lenkija 
Embarras de Richesses – How to Reconcile Ambitions and Reality
12:15-14:00 Pietų pertrauka
Pirma sesija
14:00-15:30 Language Policy in the European
VDU Mažoji salė
Moderatoriai: Andrea Bernini, Violeta Kalėdaitė
Angliškai Andrea Bernini, Parmos universitetas, Italija 
Latin Language: a Contemporary Language for Contemporary Europe
Ineta Dabašinskienė, Violeta Kalėdaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Lithuania: Perspectives for (Real) Multilingualism
Aušra Ludvigsen, Vytauto Didžiojo universitetas
An Account of How Language Learning for Immigrants is organized in Norway
Irena Vankevič, Vilniaus universitetas
The Importance of Learning Foreign Languages in Higher Education Institutions
Antra sesija
14:00-15:30 Multilingualism and Intercultural Dialogue
Kabinetas 105, S. Daukanto g. 28
Moderatoriai: Irina Orlova, Aušra Jankauskaitė
Angliškai Loic Boizou, Vytauto Didžiojo universitetas
Building a New Textual Resource for the French Language: toward a Corpus of the Francophone Arab and West African Press
Irina Orlova, Latvijos universitetas, Latvija
Socio-cultural Aspects of Technical Writing in Multilingual Settings
Piotr Wnęk, Brigita Bendoraitytė-Vnęk, Vytauto Didžiojo universitetas
Encyclopedic Information in English Dictionaries
Marija Krunkaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Reading the Bible as a Source for Lexical and Socio-cultural Competence Development
Trečia sesija
14:00-15:30 Daugiakalbystė ir tarpkultūrinis dialogas / Multilingualism and Intercultural Dialogue
Kabinetas 101, S. Daukanto g. 28
Moderatoriai: Kathrin Habereder, Rima Sabaliauskienė
Lietuviškai Sigita Morkevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Naujosios graikų kalbos mokymas / mokymasis kryptingos (tarp)kultūrinės refleksijos kontekste
Jonas Laurinaitis, Vytauto Didžiojo universitetas
Arabų kalba ir kultūra daugiakalbėje Europos erdvėje
Aušra Valančiauskienė, Elvyra Petrašiūnienė, Vilniaus universitetas
Ar filmai su subtitrais padeda mokant ir mokantis svetimųjų kalbų?
Rima Sabaliauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Kultūrinio elemento svarba svetimų kalbų mokyme(si)
Veslav Kuranovič, Vytauto Didžiojo universitetas
Kinų kalbos mokymo ir mokymosi strategija
15:30-16:00 Kavos pertrauka
15:30-16:00 Poster presentations, meeting the authors
VDU Mažoji salė
Virginija Bartusevičienė, Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Kaip motyvuoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojus mokytis užsienio kalbų, kad jie galėtų dalykų užsiėmimus vesti ne gimtąja kalba?
Vilma Bijeikienė, Daiva Pundziuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Blended Learning in Language ClassKabinetass: Students’ Attitudes and Expectations
Bijeikienė Vilma, Mačianskienė Nemira, Vytauto Didžiojo universitetas
Use of DISCO for enhanced employability in multilingual labour market
Jurgita Cvilikaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Kalbinių, informacinių – komunikacinių technologijų, verslumo ir kitų įgūdžių plėtojimas
Aurelija Daukšaitė, Rasa Knyza, Vytauto Didžiojo universitetas
Analysis of literary texts in developing learner creativity in higher education
Aleksandr Ismailov, Viktoria Pehk-Ivaščenko, Vytauto Didžiojo universitetas
Impact of extra-curricula activities upon students‘ intercultural competence development
Aušra Jankauskaitė, Vytautė Daugėlaitė, Vaida Sabaliauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Developing Students’ Motivation in Blended Learning of English
Ligita Judickaitė-Pašvenskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Subtitled films in foreign language teaching and learning
Jolita Horbačauskienė, Saulė Petronienė, Kauno Technologijos universitetas
Foreign Language Teaching/ Learning – Means of Fostering Liberal Education in a Technological University
Neringa Lūžienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Senosios graikų kalbos aktualumas dabartinės mokslinės kalbos kontekste Nemira Mačianskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dynamics of Plurilingual Competence Development at VMU in 2001-2011
Olga Medvedeva, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilnius
Lingu@net World Wide: over 5,000 resources in over 40 languages
Pundziuvienė Daiva, Bijeikienė Vilma, Mačianskienė Nemira, Vytauto Didžiojo universitetas
Užsienio kalbos ir dalyko sinergija: prielaidos europinės kompetencijos tobulinimui
Eglė Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Vilnius
Kalbų pedagogų asociacijų vaidmuo tobulinant daugiakalbystę Europoje
Virginija Tuomaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Pirmosios studijų pakopos studentų bendrosios anglų kalbos pasiekimai
Virginija Tuomaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Aukštosios mokyklos absolventų kalbiniai pasiekimai daugiakalbystės aspektu
Larisa Voronova, Vytauto Didžiojo universitetas
A Great Reverence for Earth: Teaching GREEN Communication in the English ClassKabinetas
16:00-17:30 Apskritojo stalo diskusija: Language diversity in higher education: reality or aspiration?
VDU Mažoji salė
Moderatorius: Nemira Mačianskienė
Discussants – Jolanta Urbanikowa, Varšuvos universitetas, Michael Kelly, Soutamptono universitetas, Nijolė Bražėnienė, Vilniaus universitetas,
Aina Būdvytytė-Gudienė, Šiaulių universitetas, Ernesta Račienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Ilona Rinkevičienė, Kauno technologijos universitetas, Jolita Šliogerienė, Mykolo Romerio universitetas
19:00- 21:00 Svečių registracija viešbutyje
penktadienis, gruodžio 9, 2011
Vdu mažoji salė
Laikas
8:30-9:00 Registracija
9:00-10:30 Plenarinė sesija
Moderatoriai: Michael H. Kelly, Vilma Bijeikienė
9:00-9:45 Waldemar Martyniuk, European Centre for Modern Languages
Learning through Languages: Promoting Plurilingual and Intercultural Approach to Education
9:45-10:30 Dmitrij Dobrovolskij, Stockholm University, Sweden Phraseology: Theoretical Aspects and Lexicographic Applications
10:30-11:00 Kavos pertrauka
Pirma sesija
11: 00-12:30 Language Policy in the European VDU Mažoji salė
Moderatoriai: Jonathan Durandin, Nemira Mačianskienė
Angliškai Ina Druviete, Latvijos universitetas, Latvijos Respublikos Saeima, Latvija
Sociolinguistic Aspects of Law on Institutions of Higher Education in Latvija: Recent Discussions
Jonathan Durandin, Université de Franche-Comté, France
Towards learners’ empowerment and plurilingualism in FFL didactics at University? The Latvijan case
Vladislav Sotirovic, Vytauto Didžiojo universitetas
Disintegration of Ex-Serbo-Croat Language: Boshnjak Identity and Bosnian Language
Ugnius Mikučionis, Vytauto Didžiojo universitetas
Project E-Nordisk: Responding to the Needs of Society
Antra sesija
11:00-12:30 Multilingual Competence Development in Higher Education
Kabinetas 105, S. Daukanto g. 28
Moderatoriai: Inese Ozola, Daiva Pundziuvienė
Angliškai Aušra Stepanovienė, Mykolas Romeris University Barriers to Academic Listening: Research Perspectives
Inese Ozola, Latvijan University of Agriculture, Latvija
Academic Listening in Foreign Languages: Lexical Processing of Spoken Texts in Specialty
Asta Balčiūnaitienė, Jovita Daukšytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Acquisition of Social Competences through Adults Learning Foreign Languages
Diana Ribikauskienė, Saulius Skučas, Vytauto Didžiojo universitetas
Enhancing Learner Motivation in English
trečia sesija
11: 00-12:30 Multilingualism for Economic Competitiveness
Kabinetas 404, K. Donelaicio g. 52
Moderatoriai: Justina Baliūnaitė, Virginija Tuomaitė
Angliškai Vilhelmina Vaičiūnienė, Daiva Užpalienė, Mykolas Romeris University
European Dimension and Multilingual Functioning in Higher Education: Erasmus Students’ Experience
Vilma Bačkiūtė, British Council
Languages as a Competitive Advantage
Angelė Vaitekūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
The Power of the Team or When Does Working Together Work?
Edita Bartnikaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
English as a Lingua Franca in Multilingual Business Communication Settings
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:30 Round table discussion: Multilingualism: possibility, necessity or threat?
VDU Mažoji salė
Moderatorius: Ineta Dabašinskienė
Dalyviai: Ina Druviete, Latvijas Universitāte, Latvijas Republikas Saeima, Vilma Bačkiūtė, British Council, Waldemar Martyniuk, European Centre for Modern Languages, Tomas Petkevičius, WorldOne
ketvirta sesija
15:30-17:00 Integruotas dalyko ir kalbos mokymas / CLIL
VDU Mažoji salė
Moderatoriai: Vilija Sipaitė, Vilma Bijeikienė
Lietuviškai Aina Būdvytytė-Gudienė, Reda Toleikienė, Šiaulių universitetas
Teksto kompetencijos ugdymas integruoto dalyko ir kalbos mokymo/-si pamokose
Rūta Alminienė, Šiaulių Didždvario gimnazija
Šiaulių Didždvario gimnazijos IDUKM (CLIL) patirtis
Elise Bayeur, Vilija Sušinskienė, Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
Mokymo/si metodai EMILE klasėje
Daiva Pundziuvienė, Vilma Bijeikienė, Lina Danutė Zutkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
IKT panaudojimas, integruojant kalbos ir dalyko mokymą
penkta sesija
15:30-17:00 Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymas / Teaching Lithuanian as a Foreign Language
Kabinetas 206, S. Daukanto g. 28
Moderatoriai: Kathrin Habereder, Angelė Vaitekūnaitė
Lietuviškai Greta Lemanaitė, Uniwersytet Jagiellońsky, Lenkija
Lietuvių kalba Jogailaičių universitete: istorija ir dabartis
Kathrin Habereder, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Vokietija
Lietuvių kalbos politika naujųjų technologijų pasaulyje
Laura Čubajevaitė, Aušra Rutkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Ar įmanomas dvikalbis mokymas/is Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos
šešta sesija
15:30-17:00 Daugiakalbystė ir tarpkultūrinis dialogas / Multilingualism and Intercultural Dialogue
Kabinetas 405, S. Daukanto g. 28
Moderatoriai: Ana Klementjevienė, Sigitas Lūžys
Lietuviškai Ana Klementjevienė, Vilniaus universitetas, Inga Papšytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Romanų (ispanų, italų) kalbų dėstymo ypatumai Lietuvoje: Lingue Romanze“ atvejis
Alvydas Butkus, Violeta Butkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Latvių kalba – valstybinės kalbos orientyras
Stefano Lanza, Vytauto Didžiojo universitetas
Italų kalbos indėlis į lietuvių kalbos leksiką
Sigitas Lūžys, Vytauto Didžiojo universitetas
Daugiakalbystė LDK: realijos, politika, žaidimai
šeštadienis, gruodžio 10, 2011
Kalbų forumas
Time
10:00-11:30 French Language/ Français
Kabinetas 601, K. Donelaicio g. 52
Moderatorius: Daina Kazlauskaitė
Prancūziškai Vita Valiukienė, Vilniaus universitetas
Plurilinguisme il y a Cinq Mille Ans
Daina Kazlauskaitė, Jūratė Andriuškevičienė, Svetlana Rašinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Motiver à apprendre les langues étrangères avec les méthodes actives
Svetlana Kosova, Vilniaus universitetas
Enseigner le français sur objectifs spécifiques dans les groupes hétérogènes
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė, Vilniaus universitetas
Voies de la reformulation: de la reformulation à l‘oral à la reformulation à l‘écrit
10.00-11.30 Spanish Language/ Español
Kabinetas 404, K. Donelaicio g. 52
Moderatoriai: Inga Papšytė, Puertas Josef Miguel
Ispaniškai Alfonso Rascón Caballero, Vilniaus universitetas
Errores habituales de los estudiantes lituanos de español y medios para evitarlos
Ruth Murias Román, Vilniaus universitetas
Comunicación no verbal en el aula
Jordana González Cruz, Vilniaus universitetas
Propuestas para el uso de las canciones en la clase de español
Inga Papšytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Enseñanza del español en Lituania:la situación actual en el sistema de enseñanza reglado
Rima Sabaliauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
La enseñanza del español en la Universidad Vytautas Magnus: principales tendencias
10:00-11:30 German Language/ Deutsch
Kabinetas 602, K. Donelaicio g. 52
Moderatorius: Jūratė Andriuškevičienė
Vokiškai Giedrė Paurienė, Mykolo Romerio universitetas
Integriertes Fremdsprachen-und Sachfachlernen aus der Sicht der Studierenden
Hans W. Giessen, Saarlando universiteto, Vokietija
Nähe’ als Kriterium bei mediengestützten Didaktisierungen für den Sprachunterricht
Loreta Šmidtaitė, Kauno technologijos universitetas
Der Deutschunterricht an der Technischen Universität Kaunas
Jūratė Andriuškevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Deutsch als Fremdsprache an der Vytautas Magnus Universität: gestern, heute, morgen
11:30-12:00 Kavos pertrauka
12:00-13:30 Latvian Language/ Latviešu valoda
Kabinetas 602, K. Donelaicio g. 52
Moderatorius: Daiva Puškoriutė-Ridulienė
Latviškai Velga Laugale, Liepojos universitetas, Latvija
Frazeoloģismu apguve augstākajā izglītībā: Lingvokulturoloģiskais aspekts
Dzintra Šulce, Liepojos universitetas, Latvija
Fonētisko līdzekļu apguves specifika daudzvalodības apstākļos
Ērika Pičukāne, Latvijos universitetas, Latvija
Latviešu valodas mācību grāmatas sociālajai integrācijai
Daiva Puškoriutė-Ridulienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Latviešu valoda kā izvēles svešvaloda Lietuvā
12:00-13:30 Portuguese Language Workshop/ Português
Kabinetas 404, K. Donelaicio g. 52
Moderatorius: Nuno Guimarães
Portugališkai Nuno Guimarães– Playful Strategies in Teaching Portuguese
Giedrė Šadeikaitė, Margarita Kornejeva , Diana Jablonskaja – Poetry
Greta Toločkaitė – Cinema and Journalism
Donata Garliauskaitė – Theatre
Aistė Tomkevičiūtė – Jazz
Tadas Žižiūnas – Music
Aušra Mankevičiūtė – Culture and Cuisine
13:30-14:00 Uždarymo ceromonija
Konferencijos deklaracija
Kabinetas 622, K. Donelaicio g. 52