Priimtos santraukos

Kalbų politika Europos Sąjungoje
pdf LATIN LANGUAGE: A CONTEMPORARY LANGUAGE FOR CONTEMPORARY EUROPE Andrea Bernini Parmos universitetas, Italija
pdf VERS UNE DIDACTIQUE DU FLE PLURILINGUE ET AUTONOMISANTE A L’UNIVERSITE? LE CAS DE LA LETTONIE Jonathan Durandin Franche-Comté universitetas, Prancūzija
pdf LIETUVIŲ KALBOS POLITIKA NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULYJE Kathrin Habereder Mainco Johanes Gutenbergo universitetas, Vokietija
pdf DISINTEGRATION OF EX-SERBO-CROAT LANGUAGE: BOSHNJAK IDENTITY AND BOSNIAN LANGUAGE Vladislav Sotirovic Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf LITHUANIA: PERSPECTIVES FOR (REAL) MULTILINGUALISM Ineta Dabašinskienė, Violeta Kalėdaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf KALBŲ POLITIKA VILNIAUS UNIVERSITETE Nijolė Bražėnienė Vilniaus universitetas, Lietuva
pdf PLURILINGUISME IL Y A CINQ MILLE ANS Vita Valiukienė Vilniaus universitetas, Lietuva
SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF LAW ON pdf INSTITUTIONS OF HIGHEREDUCATION IN LATVIA: RECENT DISCUSSIONS Ina Druviete Latvijos universitetas, Latvija
KALBŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ VAIDMUO pdf TOBULINANT DAUGIAKALBYSTĘ EUROPOJE Eglė Šleinotienė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuva
Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas aukštojoje mokykloje
pdf DEVELOPING STUDENTS’ MOTIVATION IN BLENDED LEARNING OF ENGLISH Vytautė Daugėlaitė
Aušra Jankauskaitė
Vaida Sabaliauskienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf BLENDED LEARNING IN LANGUAGE CLASSROOMS: STUDENTS’ ATTITUDES AND EXPECTATIONS Vilma Bijeikienė
Daiva Pundziuvienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf BARRIERS TO ACADEMIC LISTENING: RESEARCH PERSPECTIVES Aušra Stepanovienė Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
pdf ACADEMIC LISTENING IN FOREIGN LANGUAGES: LEXICAL PROCESSING OF SPOKEN TEXTS IN SPECIALTY Inese Ozola Latvijos agrokultūros universitetas, Latvija
pdf MOTIVER A APPRENDRE LES LANGUES ETRANGERES AVEC LES METHODES ACTIVES Daina Kazlauskaitė
Jūratė Andriuškevičienė
Svetlana Rašinskienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf THE IMPORTANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Irena Vankevič Vilniaus universitetas, Lietuva
pdf A GREAT REVERENCE FOR EARTH : TEACHING GREEN COMMUNICATION IN THE ENGLISH CLASSROOM Larisa Voronova Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ENCYCLOPEDIC INFORMATION IN ENGLISH DICTIONARIES Piotr Wnęk
Brigita Bendoraitytė- Vnęk
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ENHANCING LEARNER MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES Diana Ribikauskienė
Saulius Skučas
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf NÄHE’ ALS KRITERIUM BEI MEDIENGESTÜTZTEN DIDAKTISIERUNGEN FÜR DEN SPRACHUNTERRICHT Hans W. Giessen Saarlando universitetas, Vokietija
pdf ENSEIGNER LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DANS LES GROUPES HÉTÉROGÈNES Svetlana Kosova Vilniaus universitetas, Lietuva
pdf VOIES DE LA REFORMULATION: DE LA REFORMULATION À L‘ORAL À LA REFORMULATION À l‘ÉCRIT Daiva Repeikaitė- Jarmalavičienė Vilniaus universitetas, Lietuva
pdf PROJEKTAS E-NORDISK: ATSILIEPIANT Į VISUOMENĖS POREIKIUS Ugnius Mikučionis Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf FRAZEOLOĢISMU APGUVE AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ: LINGVOKULTUROLOĢISKAIS ASPEKTS Velga Laugale Liepojos universitetas, Latvija
pdf FONĒTISKO LĪDZEKĻU APGUVES SPECIFIKA DAUDZVALODĪBAS APSTĀKĻOS Dzintra Šulce Liepojos universitetas, Latvija
pdf AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ABSOLVENTŲ KALBINIAI PASIEKIMAI DAUGIAKALBYSTĖS ASPEKTU Virginija Tuomaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS STUDENTŲ BENDROSIOS ANGLŲ KALBOS PASIEKIMAI Virginija Tuomaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING – pdf MEANS OF FOSTERING LIBERAL EDUCATION IN A TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Jolita Horbačauskienė
Saulė Petronienė
Kauno technologijos universitetas, Lietuva
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LITUANIA:LApdf SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA REGLADO Inga Papšytė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
ERRORES HABITUALES DE LOSpdf ESTUDIANTES LITUANOS DE ESPAÑOL YMEDIOS PARA EVITARLOS Alfonso Rascón Caballero Vilniaus universitetas, Lietuva
LINGU@NET WORLD WIDE: OVER 5,000 pdf RESOURCES IN OVER 40 LANGUAGES Olga Medvedeva Valstybės institucijų kalbų centras, Lietuva
DYNAMICS OF PLURILINGUAL COMPETENCE pdf DEVELOPMENT AT VMU IN 2001-2011 Nemira Mačianskienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
DaF – UNTERRICHT AN DER VYTAUTAS pdf
MAGNUS UNIVERSITÄT: GESTERN, HEUTE, MORGEN
Jūratė Andriuškevičienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
LATVIEŠU VALODA KĀ IZVĒLES SVEŠVALODA LIETUVĀpdf Daiva Puškoriutė-Ridulienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LApdf UNIVERSIDAD VYTAUTAS MAGNUS:PRINCIPALES TENDENCIAS Rima Sabaliauskienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Daugiakalbystė ir ekonominis konkurencingumas
pdf KALBINIŲ, INFORMACINIŲ – KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, VERSLUMO IR KITŲ ĮGŪDŽIŲ PLĖTOJIMAS Jurgita Cvilikaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf THE POWER OF THE TEAM OR WHEN DOES WORKING TOGETHER WORK? Angelė Vaitekūnaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
LATVIAN TEXTBOOKS FOR SOCIAL INTEGRATION Ērika Pičukāne Latvijos universitetas, Latvija
pdf AN ACCOUNT OF HOW LANGUAGE LEARNING FOR IMMIGRANTS IS ORGANISED IN NORWAY Aušra Ludvigsen Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN MULTILINGUAL BUSINESS COMMUNICATION SETTINGS Edita Bartnikaitė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ACQUISITION OF SOCIAL COMPETENCES THROUGH ADULTS LEARNING FOREIGN LANGUAGES Asta Balčiūnaitienė
Jovita Daukšytė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU GRĀMATAS pdf SOCIĀLAJAI INTEGRĀCIJAI Ērika Pičukāne Latvijos universitetas, Latvija
Daugiakalbystė ir tarpkultūrinis dialogas
pdf DAUGIAKALBYSTĖ LDK: REALIJOS, POLITIKA, ŽAIDIMAI Sigitas Lūžys Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF TECHNICAL WRITING IN MULTILINGUAL SETTINGS Irina Orlova Latvijos agrokultūros universitetas, Latvija
pdf KULTŪRINIO ELEMENTO SVARBA SVETIMŲ KALBŲ MOKYME(SI) Rima Sabaliauskienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf EUROPEAN DIMENSION AND MULTILINGUAL FUNCTIONING IN HIGHER EDUCATION: ERASMUS STUDENTS` EXPERIENCE Vilhelmina Vaičiūnienė
Daiva Užpalienė
Mykolo Romerio universitetas, Lithuania
pdf ROMANŲ (ISPANŲ, ITALŲ) KALBŲ DĖSTYMO YPATUMAI LIETUVOJE: „LINGUE ROMANZE“ ATVEJIS Ana Klementjevienė
Inga Papšytė
VŠĮ Lingue Romanze, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf AR FILMAI SU SUBTITRAIS PADEDA MOKANT IR MOKANTIS SVETIMŲJŲ KALBŲ? Aušra Valančiauskienė
Elvyra Petrašiūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
pdf KINŲ KALBOS MOKYMO IR MOKYMOSI STRATEGIJA Veslav Kuranovič Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf VERS UN CORPUS DE LA PRESSE FRANCOPHONE ARABE ET OUEST-AFRICAINE Loic Boizou Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf READING THE BIBLE AS A SOURCE FOR LEXICAL AND SOCIO-CULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT Marija Krunkaitytė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ITALŲ KALBOS INDĖLIS Į DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKĄ Stefano Lanza Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf ARABŲ KALBA IR KULTŪRA DAUGIAKALBĖJE EUROPOS ERDVĖJE Jonas Laurinaitis Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf LIETUVIŲ KALBA JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE: ISTORIJA IR DABARTIS Greta Lemanaitė Jogailos universitetas, Lenkija
NAUJOSIOS GRAIKŲ KALBOS MOKYMAS / pdf MOKYMASIS KRYPTINGOS(TARP)KULTŪRINĖS REFLEKSIJOS KONTEKSTE Sigita Morkevičienė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva
COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL AULApdf Ruth Murias Román Vilniaus universitetas, Lietuva
PROPUESTAS PERE EL USO DE LAS pdf
CANCIONES EN LA CLASE DE ESPAÑOL
Jordana González Cruz Vilniaus universitetas, Lietuva
LATVIŲ KALBA – VALSTYBINĖS KALBOS pdfORIENTYRAS Alvydas Butkus
Violeta Butkienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
PLAYFUL STRATEGIES IN TEACHING pdfPORTUGUESE Nuno Guimarães Portugalijos ambasada, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
SUBTITLED FILMS IN FOREIGN LANGUAGE pdfTEACHING AND LEARNING Ligita Judickaitė-Pašvenckytė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Integruotas dalyko ir kalbos mokymas
pdf INTEGRIERTES FREMDSPRACHEN- UND SACHFACHLERNEN AUS DER SICHT DER STUDIERENDEN Giedrė Paurienė Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
pdf AR ĮMANOMAS DVIKALBIS MOKYMAS/IS LIETUVOJE: IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS Laura Čubajavaitė
Aušra Rutkienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf IKT PANAUDOJIMAS INTEGRUOJANT KALBOS IR DALYKO MOKYMĄ Daiva Pundziuvienė
Vilma Bijeikienė
Lina Danutė Zutkienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
pdf KAIP MOTYVUOTI LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO RENGIMO CENTRŲ MOKYTOJUS MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ TAM, KAD JIE GALĖTŲ DĖSTOMO DALYKO UŽSIĖMIMUS VESTI NE GIMTĄJA KALBA? Virginija Bartusevičienė
Ramunė Ilgunaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
TEKSTO KOMPETENCIJOS UGDYMAS pdf INTEGRUOTO DALYKO IR KALBOSMOKYMO/-SI PAMOKOSE Aina Būdvytytė-Gudienė
Reda Toleikienė
Šiaulių universitetas, Lietuva
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOSpdf
IDUKM (CLIL) PATIRTIS
Rūta Alminienė Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuva