Temos

 • Daugiakalbystė ir mokymosi mobilumas
 • Daugiakalbystė verslui ir versle
 • IKT kalbos mokyme
 • Integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas
 • Iššūkiai identitetui
 • Iššūkiai kultūrai
 • Kalbos mokymas/is daugiakalbėjė aplinkoje
 • Kalbos politika, ES strategijos “Europa 2020” įgyvendinimas
 • Kalbos specialiesiems tikslams
 • Kalbotyra ir daugiakalbystė
 • Literatūra ir daugiakalbystė
 • Neformalus ir savaiminis individualios daugiakalbystės kompetencijų ugdymas
 • Vertimas daugiakalbėje aplinkoje