Kiti leidiniai

I-sios Tarptautinės mokslinės konferencijos leidinys „Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle“

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2011


Šis leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universitete 2011 m. gruodžio 8-10 dienomis vykusios UKC suorganizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos “Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle” dalyviams. Leidinyje pateikiama konferencijos programa, skaitytų pranešimų santraukos ir dalyvių sąrašas.

Priega per internetą

Mokslinių straipsnių rinkinys „Daugiakalbystės tyrimai“

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2012


Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos.

Prieiga per internetą

II-sios Tarptautinės mokslinės konferencijos leidinys „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2013


Šis leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universitete 2013 m. rugsėjo 27-28 dienomis vykusios UKI suorganizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“ dalyviams. Leidinyje pateikiama konferencijos programa, skaitytų pranešimų santraukos ir dalyvių sąrašas.

Prieiga per internetą

Užsienio kalbų centras 2002-2012

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2012


Leidinys skirtas Užsienio kalbų centro dešimtmečio jubiliejui paminėti.

Prieiga per internetą