Geriausiai studentų įvertinti UKI dėstytojai

Kviečiame pasidžiaugti geriausiai studentų įvertintais dėstytojais apklausoje apie dėstymą ir studijavimą. Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, buvo įvardinti geriausiai įvertinti 2020 m. pavasario semestro bei 2019 – 2020 mokslo metų dėstytojai Užsienio kalbų institute.

2020 m. pavasario semestro geriausiai studentų įvertinti dėstytojai: Žieda Tamašauskaitė, Teresė Ringailienė, Rima Sabaliauskienė, Vaida Misevičiūtė, Daiva Pundziuvienė, Stefano Maria Lanza, Daina Kazlauskaitė, Ilona Kildienė, Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė ir Lina Abraitienė.

2019 – 2020 mokslo metų geriausiai įvertinta dėstytoja – Vilma Bijeikienė.