METODINĖ MEDŽIAGA PRAKTINIAM IR TĘSTINIAM
IDUKM TAIKYMUI:
INTEGRUOTI KALBOS IR DALYKO
PAMOKŲ SCENARIJAI

ANGLŲ KALBA

PRANCŪZŲ KALBA

VOKIEČIŲ KALBA

HOMONIMAI AKTYVIAM MOKYMUISI

SUDARYTOJŲ ŽODIS


KAUNAS, 2013

ISBN 978-9955-12-945-5