Naujienos

Mirė išeivė, ispanistė prof. Birutė Ciplijauskaitė

Šių metų birželio 19 d., sulaukusi garbaus 88 metų amžiaus, Madinsone, Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė garsi lietuvių kilmės išeivijos veikėja, ispanų ir lietuvių literatūrų tyrinėtoja, vertėja, mecenatė profesorė Birutė Ciplijauskaitė. Vytauto Didžiojo universitetas reiškia nuoširdžią užuojaut...

Darnioji daugiakalbystė 2017

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas sėkmingai įgyvendina savo misiją teikti efektyvų ir plačiausios aprėpties užsienio kalbų mokymą Lietuvoje, bet ir vykdo daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimus bei plėtoja mokslinės veiklos tarptautiškumą. 2017 m. gegužės 26-27 d. Vyt...

In Memoriam Angelė Vaitekūnaitė

(1953-05-29–2017-04-28) Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. (Prancūzų filosofas Žanas Žakas Ruso) Angelė Vaitekūnaitė – ilgametė VDU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstyto...

Kokias paslaptis šiais metais atvers romanų kalbų tekstų vertimo konferencija ir dirbtuvės?

Šiuolaikinė Europa neįsivaizduojama be vertimo, nes, kaip rašė Umberto Eco, „Europos kalba – vertimas“. Svarstant vertimo klausimus, vis dažniau ieškoma atsakymų, kaip pasiekti efektyvios tarpkalbinės ir tarpkultūrinės komunikacijos, kaip užmegzti ir palaikyti kultūrų dialogą, rasti profesionalius v...

Festivalio „Primavera en español“ renginiai

Balandžio 5-ąją festivalis „Primavera en español 2017“ kvietė iš arčiau susipažinti su ispanakalbėmis šalimis ir pažvelgti į Lotynų Ameriką kitomis spalvomis. Tai jau trečioji festivalio diena! Trečiadienio vakarą smalsuoliai susirinko į filatelijos iš Lotynų Amerikos ir Ispanijos parodos atidarymą...

Prasidėjo ispaniškos kultūros festivalis „Primavera en español 2017“

Balandžio 3 dieną startavo jau septintus metus organizuojamas ispaniškosios kultūros festivalis „Primavera en español“. Pirmą kartą į renginius ne tik Kaune, bet ir Vilniuje kviesiantis festivalis, ankstų pirmadienio rytą į atidarymą, vykusį VDU Didžiosios salės fojė, sutraukė visus, neabejingus Isp...