Mokytojams

— Mokytojų bendrosios, akademinės bei specialiųjų tikslų anglų kalbos kompetencijų lygio įvertinimas

— Mokytojų įvairių užsienio kalbų kompetencijų lygio įvertinimas (arabų, estų, danų, ispanų, italų, japonų, latvių, lenkų, lotynų, lietuvių gestų, norvegų, prancūzų, rusų, suomių, turkų, vokiečių)

— Užsienio kalbų komunikacinių kompetencijų tobulinimo programos parengimas pagal mokyklos  poreikius (mokymai mokykloje , VDU UKI arba nuotoliniu būdu)

— Mokymai mokytojams, ketinantiems taikyti / taikantiems integruotą kalbos ir dalyko mokymą

— Aktyvių mokymo metodų taikymo seminarai užsienio kalbų mokytojams

— Komunikacinių kompetencijų plėtojimo interaktyvių metodų ir virtualaus mokymo platformos pritaikymas mokytojų poreikiams

— Įgytų užsienio kalbų kompetencijų įvertinimas ir sertifikatai