Serbų kalba

serbiacoacn2

Studijų dalykų programos


Српски језик / Serbian language / Serbų kalba

Српски језик припада групи јужнословенских језика и један је од језика велике индоевропске језичке породице. По броју говорника највећи је јужнословенски језик. На српском језику (тј. на српској редакцији старословенског језика) се први писани споменици јављају у XI-ом столећу. Као стандардни језик употребљава се данас на просторима Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Као језик мањине званично је признат у Румунији, Бившој југословенској републици Македонији, Мађарској и Хрватској. По граматици, синтакси, ортографији и речничком фонду веома је сличан данашњим стандардизованим и званичним језицима хрватском, босанском и црногорском. Говорници сва ова данас четири оделита језика бившег заједничког српскохрватског језика се међусобом врло лако и без проблема могу споразумевати и комуницирати. Званична писма српског језика су ћирилица и латиница којима се пишу оба стандардизована дијалекта српског језика – екавица и ијекавица.

DijalektiStok

 


Serbija