Serbų kalba

serbiacoacn2

Studijų dalykų programos


Српски језик / Serbian language / Serbų kalba

Српски језик припада групи јужнословенских језика и један је од језика велике индоевропске језичке породице. По броју говорника највећи је јужнословенски језик. На српском језику (тј. на српској редакцији старословенског језика) се први писани споменици јављају у XI-ом столећу. Као стандардни језик употребљава се данас на просторима Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Као језик мањине званично је признат у Румунији, Бившој југословенској републици Македонији, Мађарској и Хрватској. По граматици, синтакси, ортографији и речничком фонду веома је сличан данашњим стандардизованим и званичним језицима хрватском, босанском и црногорском. Говорници сва ова данас четири оделита језика бившег заједничког српскохрватског језика се међусобом врло лако и без проблема могу споразумевати и комуницирати. Званична писма српског језика су ћирилица и латиница којима се пишу оба стандардизована дијалекта српског језика – екавица и ијекавица.

DijalektiStok

 


Serbija

serb_00216serb_00163serb_00001serb_00218serb_00173serb_00043serb_00181serb_00096serb_00124serb_00190serb_00112serb_00082serb_00151serb_00195serb_00030serb_00066serb_00046serb_00121serb_00189serb_00024serb_00069serb_00032serb_00132serb_00220serb_00172serb_00014serb_00072serb_00215serb_00049serb_00080serb_00064serb_00073serb_00141serb_00071serb_00015serb_00154serb_00196serb_00023serb_00128serb_00142serb_00157serb_00104serb_00171serb_00078serb_00051serb_00093serb_00102serb_00068serb_00034serb_00044serb_00186serb_00020serb_00202serb_00019serb_00129serb_00011serb_00125serb_00210serb_00147serb_00127serb_00095serb_00219serb_00208serb_00113serb_00029serb_00105serb_00022serb_00115serb_00018serb_00180serb_00167serb_00053serb_00067serb_00042serb_00007serb_00164serb_00006serb_00085serb_00116serb_00123serb_00050serb_00026serb_00182serb_00058serb_00087serb_00094serb_00037serb_00099serb_00201serb_00028serb_00021serb_00098serb_00091serb_00074serb_00134serb_00077serb_00155serb_00003serb_00062serb_00075serb_00187serb_00005serb_00148serb_00012serb_00149serb_00136serb_00143serb_00016serb_00110serb_00207serb_00188serb_00101serb_00035serb_00156serb_00153serb_00041serb_00013serb_00158serb_00176serb_00165serb_00097serb_00198serb_00033serb_00081serb_00054serb_00060serb_00130serb_00122serb_00175serb_00192serb_00140serb_00183serb_00008serb_00010serb_00138serb_00166serb_00103serb_00038serb_00162serb_00119serb_00197serb_00217serb_00144serb_00047serb_00161serb_00108serb_00086serb_00055serb_00205serb_00031serb_00039serb_00063serb_00199serb_00002serb_00111serb_00206serb_00184serb_00106serb_00040serb_00065serb_00174serb_00100serb_00135serb_00017serb_00211serb_00168serb_00194serb_00152serb_00079serb_00133serb_00145serb_00107serb_00036serb_00213serb_00061serb_00056serb_00179serb_00209serb_00088serb_00117serb_00048serb_00169serb_00083serb_00139serb_00009serb_00160serb_00185serb_00159serb_00092serb_00109serb_00193serb_00150serb_00204serb_00027serb_00177serb_00089serb_00200serb_00178serb_00070serb_00146serb_00214serb_00203serb_00059serb_00025serb_00004serb_00076serb_00131serb_00191serb_00170serb_00045serb_00057serb_00084serb_00137serb_00052serb_00120serb_00126serb_00118serb_00114serb_00212serb_00090