Pratęsta prof. B. Ciplijauskaitės vardinės stipendijos sutartis

 

Rugsėjo 6 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. dr. Juozas Augutis ir Vydūno Jaunimo fondo (JAV) valdybos pirmininkė Vida Brazaitis penkeriems metams pratęsė prof. Birutės Ciplijauskaitės vardinės stipendijos sutartį. Sutarties pasirašymas vyko VDU, jame taip pat dalyvavo doc. dr. Jolita Buzaitytė–Kašalynienė, Vydūno Jaunimo fondo įgaliotinė Lietuvoje, ir VDU Užsienio kalbų instituto diretorė dr. Teresė Ringailienė.

Prof. B. Ciplijauskaitė – pasaulinio lygio ispanų literatūros specialistė, mokslininkė, vertėja. Profesorė gimė Kaune 1929 metais, 1939 m. – pasitraukė į Vakarus. Nuo 1957 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1956 m. baigė Monrealio universitetą (Kanada). 1960–2000 m. dėstė ispanų literatūrą Viskonsino universitete Madisone (JAV). Prof. B. Ciplijauskaitė 1989–1996 m. buvo VDU Atkuriamojo senato narė. Mirė 2017 m. birželio 18 d., JAV.

Nuo 1994 m. profesorė savo lėšomis kiekvieną vasarą siųsdavo po vieną Vytauto Didžiojo universiteto studentą į ispanų kalbos tobulinimosi kursus Saragosos universitete Ispanijoje, Chakos miestelyje. Šią prof. B. Ciplijauskaitės įsteigtą stipendiją yra laimėjusios  Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje ambasadoriaus vertėja Rasa Petkevičiūtė, choreografė Ugnė Dievaitytė, VDU ispanų kalbos dėstytoja Vigilija Žiūraitė ir kt.

Atnaujinus prof. B. Ciplijauskaitės vardinės stipendijos skyrimo sutartį, Vydūno jaunimo fondas įsipareigoja ateinančius penkerius metus kasmet skirti lėšas, kurios padengtų premiją laimėjusio VDU studento vasaros ispanų kalbos ir kultūros kursų dalyvio mokestį ir kelionę į Ispaniją. Stipendija skiriama VDU studentui, kuris pasirinko ispanų kalbos kursą ir sėkmingai jį baigė, taip pat kandidatas turėtų būti pasiekęs aukštų akademinių rezultatų, aktyviai dalyvauti studentų visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Vardinės stipendijos konkursą organizuoja VDU Užsienio kalbų institutas.

Daugiau informacijos apie Vydūno Jaunimo fondo veiklą.