Prancūzų kalba

LES ÉTUDES À L’UVM

Loading the player…

Studijų dalykų programos

Vadovėliai


Europos kalbų diena 2012

Loading the player…


Prancūzija, tai ne tik Paryžius…

Prancūzijoje gyvena apie 65 milijonų žmonių, nuo Reino iki Pirėnų, nuo Alpių iki Atlanto, nuo Šiaurės iki Viduržemio jūros ir užjūrių regionų tokių  kaip Prancūzijos Polinezija, Martinika, Gviana, Reunjonas.

 

Bordo

Ariege (Pirėnuose)

Prancūzijos Polinezija

o frankofonijos pasaulis, tai nėra tik Prancūzija. Ar žinote, kad prancūzų kalba yra viena iš oficialių kalbų ne tik Europos Sąjungos, bet ir Europos Tarybos, ESBO, Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, NATO, JTO, Afrikos sąjungos, Islamo bendradarbiavimo organizacijos, Amerikos Valstybių organizacijos? Prancūzų kalba – oficiali Kanadoje (kartu su anglų), Belgijoje (kartu su flamandų ir vokiečių), Liuksemburge (kartu su liuksemburgų ir vokiečių) ir Šveicarijoje (kartu su vokiečių ir italų). Ja yra plačiai kalbama daugelyje Afrikos šalių. Prancūzakalbių yra apie 200 milijonų. Juos atstovauja pasaulinė Frankofonijos organizacija sukurta 1970 m.


Monrealis


Saint-Louis du Sénégal

Posakiai

Prancūzų kalba (le français, la langue française) , literatūroje  vadinama Moljero bei Voltero kalba, emocinėje plotmėje – diplomatijos kalba.  Tai indoeuropiečių romanų kalbų grupės kalba. Kalbančiųjų pasaulyje yra apie 100 mln. Prancūzų kalba yra daugelio tarptautinių organizacijų, tokių kaip  Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Sąjunga, Tarptautinis olimpinis komitetas, Pasaulio prekybos organizacija, Tarptautinis teisingumo teismas, Interpolas, Pasaulinė pašto sąjunga, Europos transliuotojų sąjunga ir daugelio kitų  oficiali arba darbo kalba.

Anatolis Fransas prancūzų kalbą palygino su moterimi:

La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, si touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle. (Anatole France)

Prancūzų kalba tai moteris. Ir ši moteris tokia graži, tokia išdidi, tokia drąsi, tokia jaudinanti, geidulinga, nekalta, aristokratiška, laisva, padūkusi, išmintinga, kad ją  tegali mylėti visa siela ir niekada neišdrįsi jai būti neištikimas. (Anatolis Fransas)

Plus tu connais de langues, plus tu es humain (proverbe slovaque)

Kuo daugiau moki kalbų tuo humaniškesnis esi (slovakų patarlė)

Qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle âme. (Juan Ramon Jimenez)

Kas išmoksta naują kalbą, įgauna naują sielą.

Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue. (Johan Wolfgang von Goethe)

Tas kas nemoka užsienio kalbų, nemoka ir savosios.

Le premier instrument du génie d’un peuple, c’est sa langue (Stendhal)

Pirmasis tautos genialumo instrumentas- jo kalba.

Le langage est la peinture de nos idées(Rivarol)

Kalba yra mūsų idėjų paveikslas.