Plenarinių posėdžių pranešėjai

Dr. Arūnas Gelūnas
Ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO
Pranešimo tema: Daugiakalbystė kaip tarpkultūrinio švietimo prielaida: nuo UNESCO programų iki šiuolaikinių valstybių tvarios plėtros iššūkių
Arūnas Gelūnas

Arūnas Gelūnas

 

Ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO (nuo 2012 m.), buvęs Lietuvos kultūros ministras (2010-2012 m.) ir ilgametis Vilniaus dailės akademijos bei kitų Lietuvos, Latvijos ir Švedijos aukštųjų mokyklų dėstytojas (1997-2010), VDA studijų prorektorius (2004-2010 m.) A. Gelūnas Lietuvoje ir Japonijoje įgijo dailininko išsilavinimą, VDU apgynė filosofijos daktaro laipsnį, parengė daugybę filosofijos, kultūrologijos ir švietimo srities publikacijų lietuvių ir anglų kalbomis Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje. 1990-2008 m. rengė asmenines grafikos parodas ir dalyvavo grupinėse grafikos ir tapybos parodose visame pasaulyje, apdovanotas prizais už grafiką ir grafinį dizainą Lietuvoje, Prancūzijoje ir Japonijoje. 2013 m. Aalto universitetas (Helsinkis, Suomija) suteikė A. Gelūnui garbės daktaro vardą. Ambasadorius laisvai kalba anglų, rusų ir prancūzų kalbomis, gali susikalbėti lenkiškai ir japoniškai.

Prof. Gunta Roziņa
Latvijos universitetas
Pranešimo tema: Socialiniai santykiai daugiakultūriškumo kontekste: popkultūros svarba
Gunta Rozina

Gunta Rozina

 

Mokslinių interesų kryptys: taikomoji pragmatika, tarpkultūrinė komunikacija, profesinis diskursas, kokybiniai tyrimo metodai. Gunta Roziņa yra Anglų kalbos katedros Kalbotyros skyriaus vadovė. Jos profesinė karjera remiasi anglų kalbos profesiniams tikslams tyrimais tokiose srityse, kaip tarpkultūrinė komunikacija, bankininkystė ir finansai, teisė ir medicina. Savo tyrimuose Gunta Roziņa koncentruojasi į negimtakalbius anglų kalbos vartotojus bei lingvistinius ir pragmatinius jų žodinio ir rašytinio komunikavimo principus. Be to, jos ilgametis bendravimas su žmonėmis, kurie naudoja anglų kalbą instrumentiniams tikslams, suteikė žinių apie šios kalbos vartojimo poreikį pastaruoju metu, atsižvelgiant į didelę globalinės informacijos ir komunikacijos svarbą.

Doc. Dr. Emma Dafouz Milne
Madrido Komplutensės universitetas
Pranešimo tema: Studijų anglų kalba daugiakalbėje universiteto aplinkoje kompleksiškumo analizė: Road Mapping modelis
Emma Dafouz

Emma Dafouz Milne

 

Madrido Komplutensės universitete Emma Dafouz Milne dėsto įvairius dalykus taikomosios kalbotyros, diskurso analizės ir dvikalbio ugdymo programose. Nuo 2001 m. Emma Dafouz Milne koncentruojasi į anglų kalbą, kaip tarpininkavimo kalbą aukštajame moksle. Šiuo metu ji koordinuoja tarpdisciplininių tyrimų grupę “Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtojimas ir anglų kalba kaip tarpininkavimo kalba”, kurią finansuoja Ispanijos Ekonomikos ir konkurencingumo ministerija. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti konferencijose, įvairuose kursuose, mokslinėse publikacijose vietiniuose ir tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose. Šiuo metu Emma Dafouz Milne yra Kalbos tarptautiškumo plėtojimo projekto konsultantė Komplutensės universitete.