Kvietimas dalyvauti viešoje paskaitoje „Įtariamųjų identifikavimas pagal jų vartojamą kalbą“

Balandžio 25-27 dienomis į Užsienio kalbų institutą atvyksta Ričardas Toddas, kalbos atpažinimo tyrėjas iš Notingemo, ,,Fusion Corporation Research & Development’’ kompanijos. Mokslininkas skaitys paskaitas apie įtariamųjų identifikavimą pagal jų vartojamą kalbą.

Svečio paskaitų tvarkaraštis yra toks:

balandžio 25 d. 16:30-17:15 val. 109/110 Jonavos g. 66 (Teisės fakulteto studentams);

balandžio 26 d. 9:00-9:45 val. 521 K. Donelaičio g. 52 (akademinės anglų kalbos C1/C2 paskaitoje);

balandžio 27 d. 9:00-9:45 val. 521 K. Donelaičio g. 52 – atvira paskaita, į kurią kviečiami visi susidomėję.

Ričardas Toddas pirmą kartą tapo Šefildo universitete veikiančios ,,Kalbos ir klausymosi tyrimų grupės” nariu 1998 metais. Čia jis kūrė ir atliko fonetikos taikymo veiklas, įskaitant ir automatinį kalbos atpažinimą. Baigęs studijas ir įgijęs daktaro laipsnį, Ričardas nenustojo domėtis ir gilintis į kalbos suvokimą ir identifikavimą, kai kalbėtojai bendrauja nepakankamai geromis girdimumo sąlygomis. Percepciniame darbe mokslininkas dažniausiai naudoja interaktyvius ir socialinius duomenis, ypač susijusius su ne gimtakalbiais asmenimis arba tais, kurie yra diasporų bendruomenių nariai. Šios žinios paskatino jį dirbti su įvairiais teisminiais įrašais. Dirbdamas ,,Fusion Corporation Research & Development’’ kompanijoje Ričardas susidūrė su keliais labai sudėtingais ir svarbiais tyrimo atvejais, pavyzdžiui padėjo užkirsti kelią bandymui pagrobti; dalyvavo atskleidžiant melagingus išžaginimo įtarimus (atkuriant balso pašto pranešimus); padėjo priskirti triukšmus ir kalbą žmogžudystės / teroristinės veiklos vietai.

INVITATION TO PARTICIPATE IN A LECTURE

“How to identify criminals on the bases of their language”

Institute of Foreign languages is welcoming the scientist and speech recognition specialist from Nottingham Richard Todd, April 25-27. He is going to deliver lectures on how to identify criminals on the bases of their language.

The time table of this lectures is as follows:

Jonavos 66, room 109/110, 16:30-17:15, 25 April (for students of law)

Donelaičio 52, room 521, 9:00-10:00, 26 April (for students of Academic English C1/C2)

Donelaičio 52, room 521, 9:00-9:45, 27 April (for everybody interested)

Richard Todd first became a member of the Speech and Hearing Research Group at the University of Sheffield in 1998 where he developed a range of tasks which involved phonetics for applications involving automatic speech recognition. After studying for a PhD, Richard maintained a strong interest in speech perception and the identification of speakers in sub-optimal listening conditions. His perceptual work often draws on interactional and social data, particularly those involving members of non-native/diasporic speech communities. This knowledge has led to him working on a wide range of forensic recordings. With Fusion Corporation Research & Development he has been involved with several serious and high profile enquiries. This includes confirming conspiracies to kidnap; exposing false rape allegations (via recovery of voicemail messages); verifying the audibility of certain sounds; and the attribution of noises and speech of in-situ murders/terrorist activities.