Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė

confe-1024x173Gegužės 29-30 dienomis VDU Užsienio kalbų institute vyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“. Konferencija subūrė mokslininkus, tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo specialistus, politikus, aukštųjų mokyklų kalbų dėstymo ekspertus bei kitus socialinius dalininkus diskusijai apie daugiakalbystės kompetencijos plėtojimo problemas ir iššūkius aukštajame moksle: absolventų, gebančių komunikuoti ir palaikyti tarpkultūrinį dialogą keliomis kalbomis ugdymą, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą tarptautinės mokslo ir studijų erdvės kontekste, kalbų politikos diegimo ir kitus susijusius klausimus.

Išklausyti trys plenariniai pranešėjai: dr. Arūnas Gelūnas, ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO, Doc. Dr. Emma Dafouz, Madrido Komplutensės universitetas, Dr. Gunta Roziņa iš Latvijos universiteto. Ypač džiugu, kad tarptautinės konferencijos kontekste, pabrėžiant darniosios daugiakalbystės prasmę, vienas iš pranešimų nuskambėjo lietuvių kalba, o atidarymo metu girdėjome sveikinimus lietuvių, anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

Į konferenciją užsiregistravo 147 dalyviai iš 24 šalių, konferencijoje dalyvavo 103 mokslininkai iš 21 šalies. Lietuvai atstovavo tyrėjai iš 12 institucijų. Pranešimai skambėjo 5 kalbomis: anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių. Pristatyti 46 žodiniai bei 35 stendiniai pranešimai.

Konferencijos fotoreportažas