Anglų kalbos testavimas stojantiesiems į bakalauro studijas VDU

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį; studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį per 4 semestrus. Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne daugiau kaip 24 ECTS.

Pasirašant studijų sutartis nustatoma, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Jeigu sutartis pasirašoma atvykus į universitetą, studentas laiko kalbos lygio nustatymo testą. Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų kalbos lygio nustatymo testas laikomas Įvadinės savaitės metu, iš anksto užsiregistravus internetu. Šio testo rezultatas sumuojamas su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio priėmimo pirmo etapo studijų sutarčių pasirašymo metu V. Putvinskio g. 23, 413 auditorijoje ir Romo Sakadolskio medijų laboratorijoje (109 aud.) pagal pateiktą tvarkaraštį. Prašome, 5 min. prieš testą atvykti į 413 auditoriją.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2017 m.)

Pagrindinis bendrasis priėmimas, pirmas etapas 2017 07 25 – 2017 07 27

liepos 25 d. (antradienį)     9:30–17:30 val.

liepos 26 d. (trečiadienį)     9:30–17:30 val.

liepos 27 d. (ketvirtadienį) 9:30–17:30 val.

Studijų sutarčių pasirašymo metu anglų kalbos diagnostinio testo nelaikiusieji studentai, tai padaryti turi Įvadinės savaitės į studijas metu prieš tai užsiregistravus internetu.

Į studijas Vilniuje įstojusiems testas vyks rugpjūčio 28 d. 11-12 val. adresu T. Ševčenkos g. 31, kompiuterių klasėje.

Į studijas Kaune įstojusiems studentams testas vyks rugpjūčio 29 d. Kaune, VDU Užsienio kalbų institute adresu K.Donelaičio g. 52 314, 608 ir 622  auditorijose nuo 8 iki 17 val.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

  • turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, tačiau jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.
  • Į Anglų filologijosstudijų programas priimtiems studentams nereikia laikyti anglų kalbos diagnostinio testo – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.
  • Išlaikiusieji valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 ir daugiau procentų, laiko VDU UKI parengtą anglų kalbos C1 lygį atitinkantį testą. Surinkus 80 ir daugiau procentų iš šio testo, studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, taigi jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Užsienio kalbų institutas
Tel.: +370 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45.

Registracija į anglų kalbos lygio nustatymo testą